Homepage | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

 • Brochure toont innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

  2021-03-02
 • LifeWatch Vlaanderen klaar voor doorstart naar hoger niveau

  2021-02-10
 • Bouw InnovOcean Campus zit mooi op schema

  2021-01-26
 • MISSION ATLANTIC beoogt eerste integrale ecosysteem-beoordeling voor Atlantische Oceaan

  2021-01-18
 • Nieuw rapport recreatieve zeevisserij wijst op sterke terugval kabeljauw in Belgische Noordzee

  2020-12-18
 • Kunstmatige riffen houden mariene ecosystemen mee in de gaten

  2020-12-17
 • Global Ocean Science Report 2020 rapporteert over globale mariene onderzoekscapaciteit

  2020-12-15
 • Burgerwetenschap aan de Noordzee onder de loep

  2020-12-09
 • Nieuwste trends in het Vlaams/Belgisch mariene onderzoekslandschap

  2020-11-27
 • Ga virtueel aan boord van de RV Simon Stevin

  2020-11-27

Over VLIZ

Over VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee staat voor degelijk interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen, burgers, beleidmakers en industriële partners in Vlaanderen, België en via internationale samenwerking.

 • Het VLIZ wil meerwaarde creëren door onderzoek te initiëren en uit te voeren in samenwerking met academische en industriële partners.
 • Dienstverlening naar de Vlaamse zeewetenschappers, het onderwijs, het brede publiek, het beleid en de industrie is richtinggevend in onze werking.
 • Als partner in diverse projecten en netwerken bevorderen we de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs.

Ontdek op deze website de interdisciplinaire mariene onderzoekswereld in de breedste zin van het woord!