VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 498 / 4 March, 2011


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature ToC Reports


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

Adams, W.J. et al. (2010). Utility of tissue residues for predicting effects of metals on aquatic organisms Integr. Environ. Assessm. Manage. 7(1): 75-98, details

Braarup Cuykens, A. et al. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere. Poster presentation. Flanders Marine Institute (VLIZ)/INBO/Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology/Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 1 poster pp., details

Claus, S. et al. (2011). EMODnet: Pilot portal for biology, data discovery and access service. Poster presentation. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., details

Coates, D. et al. (2011). A close up on the soft-sediment macrobenthos around offshore wind turbines. Poster presentation. MUMM/Marine Biology Ghent University: Gent. 1 poster pp., details

Cordier, M. et al. (2011). Ecological-economic impacts of ecosystem restoration in the Seine estuary: an application of a regional integrated Input-Output model. Poster presentation. IFREMER/Université Libre de Bruxelles: Brussel. 1 poster pp., details

Covaci, A. et al. (2010). MEO-PBDES, HO-PBDES and HO-PCBS in liver samples of harbour seals from the northwest Atlantic Organohalogen Compounds 72: 685-688, details

Covaci, A. et al. (2009). Accumulation of hexabromocyclododecanes (HBCDS) and their metabolites in pup and adult harbour seals from the northwest Atlantic Organohalogen Compounds 71: 001486-001491, details

Denayer, S. et al. (2010). Phytoplankton biomonitoring of the BCZ in the context of the EU Water Framework Directive. Report of November 2010: Project MM/WB/KRW-009 –Phytoplankton biomonitoring of the BCZ. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 37 pp., details

Dorneles, P.R. et al. (2008). Concentrations of organobrominated compounds of natural and industrial origin in top predators from Brazilian waters Organohalogen Compounds 70: 000821-000824, details

Goemans, G. et al. (2007). Brominated flame retardants in eel from the Scheldt river (Belgium) Organohalogen Compounds 69: 445-448, details

Haelters, J. et al. (2011). The return of the harbour porpoise Phocoena phocoena to the Belgian part of the North Sea. Poster presentation. RBINS. Marine Ecosystem Management Section/University of Liège (ULg). Veterinary College: Oostende. 1 poster pp., details

Kerckhof, F. (1995). De strandopspuitingen te De Haan. Oproep! De Strandvlo 15(2): 68, details

Losada, S. et al. (2008). Naturally-occurring and anthropogenic organobrominated compounds in marine species from Sydney Harbour, Australia Organohalogen Compounds 70: 000321-000324, details

Mascart, T. et al. (2011). The role of meiofauna in energy transfer in a Mediterranean seagrass bed (Calvi, Corsica). Poster presentation. Université de Liège/Marine Biology Ghent University: Gent. 1 poster pp., details

Nolf, D. (1983). Révision des otolithes de Téléostéens du Tortonien stratotypique et de Montegibbio (Miocène supérieur d'Italie septentrionale) Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol. = Contr. Tert. Quatern. Geol. 20(4): 143-197, details

Nolf, D.; Cappetta, H. (1988). Otolithes de poissons pliocènes du sud-est de la France Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Aardwetenschappen 58: 209-271, details

Nolf, D.; Martinell, J. (1980). Otolithes de Téléostéens du Pliocène des environs de Figueras (Catalogne) Geol. Palaeontol. 14: 209-234, details

Nolf, D.; Smith, R. (1983). Les otolithes de Téléostéens du stratotype des Sables d'Edegem (Miocène Inférieur de la Belgique) Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 92(2): 89-98, details

Pena-Abaurrea, M. et al. (2009). Anthropogenic and naturally-produced organobrominated compounds in bluefin tuna from the Mediterranean Sea Organohalogen Compounds 71: 001480-001485, details

Shaw, S.D. et al. (2009). Specific accumulation of polybrominated diphenyl ethers including deca-BDE in tissues of harbor seals from the northwest Atlantic Organohalogen Compounds 71: 002520-002525, details

Steurbaut, E.; Nolf, D. (1989). The stratotype of the Aalter Sands (Eocene of NW Belgium): stratigraphy and calcareous nannoplankton Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol. = Contr. Tert. Quatern. Geol. 26(1): 11-28, details

Van Hoey, G.; Hostens, K. (2011). The use of benthic indicators for environmental state assessments. Poster presentation. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries: Oostende. 1 poster pp., details

Vandepitte, L. et al. (2011). BeRMS Belgian Register of Marine Species. Poster presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., details

Weijs, L. et al. (2010). Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models for the bioaccumulation of PBDEs in male harbour porpoises Organohalogen Compounds 72: 672-675, details

Weijs, L. et al. (2009). Levels and profiles of persistent organic pollutants in several tissues of harbour porpoises (Phocoena phocoena) from the Black Sea Organohalogen Compounds 71: 001432-001436, details

Weijs, L. et al. (2008). PCBs, PBDEs and their hydroxylated metabolites in serum of free-ranging harbour seals (Phoca vitulina): levels and profiles Organohalogen Compounds 70: 000837-000840, details

Weijs, L. et al. (2007). Levels and profiles of PCBs and PBDEs in harbour seal and harbour porpoise from the southern North Sea Organohalogen Compounds 69: 825-828, details

Weijs, L. et al. (2010). Persistent organic pollutants in harbour porpoises from the North Sea from 1990 until 2008: Young wildlife at risk? Organohalogen Compounds 72: 676-679, details

Weijs, L. et al. (2009). A lifetime physiologically based pharmacokinetic model for CB 153 in harbour porpoises: in silico tool for predicting concentrations of future lipophilic pollutants Organohalogen Compounds 71: 001416-001421, details

 

VLIZ PUBLICATIONS

(2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., details

(2010). Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 216. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

(2010). Fisheries. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 233. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., details

(2010). Use of the instrument ‘Indicators for the Scheldt Estuary’. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 234. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(1974). Catalogus van de tentoonstelling 'Met lood en lijn': vier eeuwen hydrografie. Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam, 18 juli-30 september 1974. Chef der Hydrografie: Rotterdam. 135 pp., details

Crone, G.C.E. (1978). Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Oorspronkelijk verschenen bij Swetz & Zeitlinger, 1926. Schiepers: Schiedam. 309, 35, 85 plates pp., details

Damsteegt, B.C. (2001). Nieuwe Spiegel der Zeevaart: beknopte historische atlas van de Europese kusten met de oude Nederlandse namen. Tweede, herziene druk. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Amsterdam. ISBN 90-6984-302-1. 173 pp., details

de Boer, E.J.; van der Meulen, C. (1976). Een schip vis: onze Noordzeevisserij in woord en beeld. De Boer Maritiem: Bussum. ISBN 90-228-1957-4. 159 pp., details

de Gerlache de Gomery, G. (1960). Terug naar de Zuidpool: het verhaal van de Belgische Zuidpoolexpeditie 1957-1958. In de branding van de tijd. Lannoo: Tielt/Den Haag. 244 pp., details

Denys, R. (1964). Menhère Herrie. Het Herdenkingscomité Paster Pype: Geluwe. 24 pp., details

D'Hondt, A. (1972). Knokke in oude prentkaarten = Knokke en cartes postales anciennes. Europese Bibliotheek: Zaltbommel. 118 pp., details

Duribreux, G. (1943). De roeschaard: een visschersroman. A. Manteau: Brussel. 206 pp., details

Gouda, D.J. (1978). De Nederlandse zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Schuyt & Co: Haarlem/Antwerpen. ISBN 90-6097-092-6. 86 pp., details

Howse, D.; Sanderson, M. (1973). The sea chart: An historical survey based on the collections in the National Maritime Museum. David & Charles: Newton Abbot. ISBN 0-7153-5857-X. 144 pp., details

Jensen, A.S. et al. (Ed.) (1928). The zoology of the Faroes. Volume I, Part I (Introduction, Protozoa, Coelenterata, Plathyhelminthes). Andr. Fred. Høst & Søn: Copenhagen. [Diff. Pag.] pp., details

Leuftink, A.E. (2008). Harde heelmeesters: zeelieden en hun dokters in de 18de eeuw. Walburg Pers: Zutphen. ISBN 978-90-5730-543-6. 287 pp., details

Teunis, A. (Ed.) (1982-1984). Encyclopedie van Zeeland. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: Middelburg. ISBN 90-70534-01-0. 3 volumes pp., details

van der Horst, A.J. (1991). 'Met geen drooge oogen om tesien': de ondergang van het VOC-retourschip 't Vliegend Hart in 1735. De Bataafsche Leeuw: Amsterdam. ISBN 90-6707-272-9. 80 pp., details

van Keulen, E.O. et al. (Ed.) (1989). 'In de Gekroonde Lootsman': het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885. HES Uitgevers: Utrecht. ISBN 90-6194-337-x. 104 pp., details

van Rijssel, A. (1972). Blankenberge in oude prentkaarten, waarin afbeeldingen van Uitkerke. Europese Bibliotheek: Zaltbommel. 116 pp., details

Vandersmissen, H.; Meijer, H. (1999). Historische zeilschepen: 13 eeuwen Nederlandse scheepvaart. Van Friese kogge tot Hollandse clipper. ANWB: Amsterdam. 95 pp., details

Wieringa, F. (Ed.) (1986). De wereld volgens Blaeu: Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646. Maritiem Museum Prins Hendrik: Rotterdam. ISBN 90-6691-007-0. 62 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Biological Journal of the Linnean Society

Aguilar-Medrano, R. et al. (2011). Patterns of morphological evolution of the cephalic region in damselfishes (Perciformes: Pomacentridae) of the Eastern Pacific, details

Andersen, L.W. et al. (2011). A population on the edge: genetic diversity and population structure of the world's northernmost harbour seals (Phoca vitulina), details

Het Zeepaard

de Ruijter, R. (2011). Cs-verslag, details

Huwae, P.; Kerckhof, F. (2011). Checklist van de in Nederland en België aangetroffen rankpotigen (Crustacea, Cirripedia), met gegevens over de vindplaatsen van de genoemde soorten, details

Stegenga, H.; Karremans, M. (2011). Pterocladiella tenuis, een nieuwe introductie vanuit het Verre Oosten, details

Heerebout, G.R. (2011). Een klein Amerikaans kreeftje (Homarus americanus H. Milne-Edwards, 1837) in de Oosterschelde, details

Bor, P.H.F. (2011). Gestrand in de Krant (15), details

Oosterbaan, A. (Ed.) (2011). Boekbespreking: Zeefauna in Zeeland, deel 2: Kreeften, krabben en garnalen, details

 

Jensen, A.S.; Lundbeck, W.; Mortensen, Th.; Spärck, R. (Ed.) (1928). The zoology of the Faroes. Volume I, Part I (Introduction, Protozoa, Coelenterata, Plathyhelminthes). Andr. Fred. Høst & Søn: Copenhagen. [Diff. Pag.] pp.

Spärck, R. (1928). Introduction, details

Kiilerich, A. (1928). Geography, hydrography and climate of the Faroes, details

Hofker, J. (1929). Foraminifera, details

Brøndsted, H.V. (1931). Marine Spongia, details

Kramp, P.L. (1929). Marine Hydrozoa, details

Kramp, P.L. (1930). Alcyonaria, details

Carlgren, O. (1930). Actiniaria and Zoantharia, details

Steinböck, O. (1930). Marine Turbellaria, details

Madsen, H.T. (1938). Cestoidea, details

 

NATURE ToC

Schrope, M. (2011). Gulf research cash still in limbo, details [News in focus]

Narbonne, G.M. (2011). When life got big, details [News & views]

Gutiérrez, N.L. et al. (2011). Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries, details [Letters]

Yuan, X. et al. (2011). An early Ediacaran assemblage of macroscopic and morphologically differentiated eukaryotes, details [Letters]

 

REPORTS

(2006). Plaatmorfologie Westerschelde; Veranderingen in de plaatmorfologie van de Westerschelde en de gevolgen voor het steltloperhabitat: Onderzoeksrapport. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: The Netherlands. 104 pp., details

de Roode, D.F. et al. (2001). Schadelijke stoffen in scholekstereieren: responsmetingen in bioassays ter bepaling van risico's van contaminanten in eieren van scholeksters uit het Zeehavenkanaal. Alterra-Rapport, 402. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 35 pp., details

Denayer, S. et al. (2010). Phytoplankton biomonitoring of the BCZ in the context of the EU Water Framework Directive. Report of November 2010: Project MM/WB/KRW-009 –Phytoplankton biomonitoring of the BCZ. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 37 pp., details

FAO (2010). The State of World Fisheries and Aquaculture 2010. FAO: Rome. ISBN 978-62-5-106675-1. 197 pp., details

Van Loo, D. et al. (Ed.) (2011). De Kust 2010: Het nieuws van de Kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 63 pp., details

 

REPRINTS

Kim, O-S. et al. (2011). Distribution of denitrifying bacterial communities in the stratified water column and sediment–water interface in two freshwater lakes and the Baltic Sea Aquat. Ecol. 45(1): 99-112, details

Hulscher, J.B. (1982). The oystercatcher Haematopus ostralegus as a predator of the bivalve Macoma balthica in the Dutch Wadden Sea Ardea 70: 89-152, details

Welcomme, R.L. (1999). A review of a model for qualitative evaluation of exploitation levels in multi-species fisheries Fish. Manage. Ecol. 6(1): 1-19, details

 

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2011
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 01 85, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
library@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be