VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 529 / 22 December, 2011


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature ToCScience ToC Reports Reprints


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

De Laender, F. et al. (2011). Combining monitoring data and modeling identifies PAHs as emerging contaminants in the Arctic Environ. Sci. Technol. 45(20): 9024-9029, details

Degraer, S. et al. (2011). Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 51 pp., details

Neukermans, G. et al. (2012). In situ variability of mass-specific beam attenuation and backscattering of marine particles with respect to particle size, density, and composition Limnol. Oceanogr. 57(1): 124-144. dx.doi.org/10.4319/lo.2011.57.1.0124, details

Tessens, E.; Velghe, M. (Ed.) (2011). Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2010. Vlaamse Overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Zeevisserij: Oostende. 35 pp., details

Witt, M.J. et al. (2012). Assessing wave energy effects on biodiversity: the Wave Hub experience Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. A: Math. Phys. Sci. 370(1959): 502-529. dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0265, details

 

VLIZ PUBLICATIONS

De Grote Rede

Vanderperren, E.; Polet, H. (2011). De Belgische zeevisserij: een behouden vaart, details

De Maeyer, P. (2011). Cartografie, de zee en de rol van de Vlamingen, details

Van de Walle, B. et al. (2011). Muren aan de kaai... saai? Niks van!, details

Kerckhof, F. (2011). Cis de strandjutter: Veen: getuige uit het verleden, details

Fockedey, N. (2011). De vruchten van de zee: Voorjaarse kreeft voor de eindejaarsfeesten, details

Van de Walle, B. (2011). Stel je zeevraag: Hoe gevaarlijk is drijfzand?, details

Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: Hoeveel wordt er gebaggerd en gestort in het Schelde estuarium?, details

(2011). Kustkiekjes, details

Copejans, E. (2011). Educatie & de zee: De wetenschap van de zee, over een bekende wereldoceaan, details

Strubbe, B. (2011). Het zeegevoel, details

Desnerck, R. et al. (2011). Zeewoorden: Boot en schip; Wenduinebank, details

(2011). In de branding, details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(1980). Conference Record Oceans '80: An international forum on Ocean Engineering in the 80's, Seattle, WA Sept. 8-10, 1980. Oceans (New York) (80CH 1572-7). IEEE: New York. VIII, 553 pp., details

Andre, A.; Vermote, M. (1990). Recht door zee: Bijdragen tot de geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in het Arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide (tot 1940). SP-Federatie Oostende-Veurne-Diksmuide: Oostende. 73 pp., details

Andrews, J.D.; Ford, S.E. (2010). MSX disease of oysters caused by Haplosporidium nelsoni. Revised and updated by Susan E. Ford. Fiches d'identification des maladies et parasites des poissons, crustacés et mollusques = ICES Identification Leaflets for diseases and parasites of fish and shellfish, 38. ICES: Copenhagen. 6 pp., details

Andrews, J.D.; Ford, S.E. (2011). SSO disease of oysters caused by Haplosporidium costale. Revised and updated by Susan E. Ford. Fiches d'identification des maladies et parasites des poissons, crustacés et mollusques = ICES Identification Leaflets for diseases and parasites of fish and shellfish, 39. ICES: Copenhagen. 6 pp., details

Babin, M. et al. (Ed.) (2008). Real-time coastal observing systems for marine ecosystem dynamics and harmful algal blooms: Theory, instrumentation and modelling. Oceanographic Methodology Series. UNESCO: Paris. ISBN 978-92-3-104042-9. 807 pp., details

Berko, P. et al. (1984). Marines van Belgische schilders geboren tussen 1750 & 1875. Editions Laconti: Knokke-Zoute. ISBN 2-97-008-022-0. 191 pp., details

Coelus, R. (1981). De Ibis-story 1906-1981. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan van het Koninklijk Werk Ibis. Robert Coelus: Bredene. 150 pp., details

Ford, S.E. (2011). Roseovarius Oyster Disease (ROD) caused by Roseovarius crassostreae. Fiches d'identification des maladies et parasites des poissons, crustacés et mollusques = ICES Identification Leaflets for diseases and parasites of fish and shellfish, 57. ICES: Copenhagen. 4 pp., details

Kern, F.; Ford, S.E. (2011). Dermo disease of oysters caused by Perkinsus marinus. Revised and updated by Susan E. Ford. Fiches d'identification des maladies et parasites des poissons, crustacés et mollusques = ICES Identification Leaflets for diseases and parasites of fish and shellfish, 30. ICES: Copenhagen. 7 pp., details

Klausing, J. (1986). Zingende baren: 140 vissersliederen en liederen van de zee uit Vlaanderen. Jef Klausing: Oostende. 266 pp., details

Lanoye, R. (1971). L'épopée ostendaise. 2ème Edition. Editions Erel: Ostende. 146 pp., details

Leysen, J. (1946). Visschers uit Heist. Unicum: Brugge. [Niet genummerd + 12 kopergravures/tekeningen] pp., details

Mahieu, E.; Huygebaert, F. (2001). 100 jaar Bredene aan zee in beeld. Het Streekboek: Sint-Niklaas. 102 pp., details

Moazzo, P.G. (1939). Mollusques testacés marins du Canal de Suez. Mémoires présentés à l'Institut d'Egypte, 38. Imprimerie de l'Institut Français d'Archéologie Orientale: Cairo. 283 + planches i-xiv, 4 cartes pp., details

Rice, A.L. (1967). Crustacea (pelagic adults). Order: Decapoda V. Caridea, Families: Pasiphaeidae, Oplophoridae, Hippolytidae and Pandalidae. Fiches d'identification du zooplancton, 112. ICES: Copenhagen. 7 pp., details

Schepens, L.; Vandewoude, E. (1984). Albert & Elisabeth 1914-1918: Albums van de Koningin, nota's van de Koning. (Reizende tentoonstelling: De Panne, 15 juni-29 juli 1984). Gemeentekrediet van België: Brussel. 229 pp., details

Skerry, B. (2011). Ocean soul. National Geographic Society: Washington, DC. ISBN 978-1-4262-0816-4. 263 pp., details

Van Remoortere, J. (1993). Oostende. Coaster Publications: Oostende. 176 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Babin, M. et al. (Ed.) (2008). Real-time coastal observing systems for marine ecosystem dynamics and harmful algal blooms: Theory, instrumentation and modelling. Oceanographic Methodology Series. UNESCO: Paris. ISBN 978-92-3-104042-9. 807 pp., details

Cullen, J.J. (2008). Observation and prediction of harmful algal blooms, details

Chang, G.; Dickey, T.D. (2008). Interdisciplinary sampling strategies for detection and characterization of harmful algal blooms, details

Schofield, O. et al. (2008). Bio-optics in integrated ocean observing networks: potential for studying harmful algal blooms, details

Morel, A. (2008). Introduction to optical properties in the sea: theoretical aspects, details

Roesler, C.S. (2008). In situ measurement of inherent optical properties and potential for harmful algal bloom detection and coastal ecosystem observations, details

Lewis, M.R. (2008). Measurement of apparent optical properties for diagnosis of harmful algal blooms, details

Babin, M. (2008). Phytoplankton fluorescence: theory, current literature and in situ measurement, details

Sosik, H.M. (2008). Characterizing seawater constituents from optical properties, details

Ruddick, K. et al. (2008). Overview of ocean colour: theoretical background, sensors and applicability to detection and monitoring of harmful algal blooms (capabilities and limitations), details

Jaffe, J.S. (2008). Sensing plankton: acoustics and optical imaging, details

Scholin, C.A. et al. (2008). Prospects for developing automated systems for in situ detection of harmful algae and their toxins, details

Lehaître, M. et al. (2008). Biofouling and underwater measurements, details

Griffiths, G. (2008). Glider and autonomous underwater vehicle observing systems, details

Malone, T.C. (2008). Ecosystem dynamics, harmful algal blooms and operational oceanography, details

Franks, P.J.S. (2008). Physics and physical modelling of harmful algal blooms, details

McGillicuddy Jr., D.J. et al. (2008). Modelling blooms of Alexandrium fundyense in the Gulf of Maine, details

Fennel, W.; Neumann, T. (2008). Modelling coastal dynamics and harmful algal blooms in the Baltic Sea, details

Lee, J.H.W. et al. (2008). Modelling algal dynamics in eutrophic coastal waters, details

Bissett, W.P. et al. (2008). Integration of ocean-colour remote sensing with coastal nowcast/forecast simulations of harmful algal blooms, details

Pinardi, N. et al. (2008). Use of real-time observations in an operational ocean data assimilation system: the Mediterranean case, details

Pitcher, G.C. et al. (2008). Real-time coastal observing systems for ecosystem dynamics and harmful algal blooms: needs and expectations of users, details

 

 

NATURE ToC

(2011). Troubled waters, details [Editorials]

Qiu, J. (2011). China pushes to rule the waves, details [News in focus]

Cressey, D. (2011). Uncertain sanctuary, details [Research]

Paterson, J.R. et al. (2011). Acute vision in the giant Cambrian predator Anomalocaris and the origin of compound eyes, details [Letters]

Garcia-Castellanos, D.; Villaseñor, A. (2011). Messinian salinity crisis regulated by competing tectonics and erosion at the Gibraltar arc, details [Letters]

 

SCIENCE ToC

Mendelson, M. (2011). Lobsters at bat, details [Letters]

 

REPORTS

(2006). Small Cetaceans in the European Atlantic and North Sea (SCANS-II). Life Project Final Report. Covering the project activities from 01.04.2004 to 31.12.2006. Sea Mammal Research Unit, Gatty Marine Laboratory, University of St Andrews: Fife. 54 pp., details

Degraer, S. et al. (2011). Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 51 pp., details

Tessens, E.; Velghe, M. (Ed.) (2011). Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2010. Vlaamse Overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Zeevisserij: Oostende. 35 pp., details

 

REPRINTS

Aiken, J.; Wood, G.; Jossi, J.W. (1980). The undulating oceanographic recorder mark 2: a new ship-of-opportunity ocean monitoring instrument, in: (1980). Conference Record Oceans '80: An international forum on Ocean Engineering in the 80's, Seattle, WA Sept. 8-10, 1980. Oceans (New York), (80CH 1572-7): pp. 37-43, details

Ritt, B. et al. (2011). Diversity and distribution of cold-seep fauna associated with different geological and environmental settings at mud volcanoes and pockmarks of the Nile Deep-Sea Fan Mar. Biol. (Berl.) 158(6): 1187-1210, details

Harrison, J.P. et al. (2011). Interactions between microorganisms and marine microplastics: A call for research Mar. Technol. Soc. J. 45(2): 12-20, details

Cote, D. et al. (1999). Swimming performance and growth rates of juvenile Atlantic cod intraperitoneally implanted with dummy acoustic transmitters N. Am. J. Fish. Manage. 19(4): 1137-1141, details

Zeppilli, D. et al. (2011). Mud volcanoes in the Mediterranean Sea are hot spots of exclusive meiobenthic species Prog. Oceanogr. 91(3): 260-272, details

Howe, A.T. et al. (2009). Phylogeny, taxonomy, and astounding genetic diversity of Glissomonadida ord. nov., the dominant gliding zooflagellates in soil (Protozoa: Cercozoa) Protist 160(2): 159-189, details

Grünke, S. et al. (2010). Novel observations of Thiobacterium, a sulfur-storing gammaproteobacterium producing gelatinous mats ISME Journal 4: 1031–1043, details

 

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2011
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 01 85, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
library@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be