Lancering Compendium voor Kust en Zee 2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Lancering Compendium voor Kust en Zee 2018

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) stelt op vrijdag 7 december 2018 de derde versie voor van het Compendium voor Kust en Zee. Place to be is De Grote Post in Oostende (9u30-12u30). Het lanceringsevent wordt opgehangen aan het belang van marien onderzoek in Vlaanderen en België, en de valorisatie ervan in innovatieve toepassingen of duurzaam marien beleid. Ook wordt teruggeblikt op de evolutie van het marien onderzoek over de laatste 10 jaar en de noden voor de toekomst. Het event staat open voor mariene wetenschappers, beleidmakers, industrie en andere geïnteresseerde zee- en kustgebruikers of betrokkenen.

Het Compendium voor Kust en Zee is een initiatief van VLIZ, waarbij experten uit het onderzoek, de overheid en middenveldorganisaties nauw betrokken worden. Hoofddoel is het beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderbouwde en actuele informatie over het Belgisch deel van de Noordzee en het Vlaamse kustgebied. Het Compendium wil daarmee een antwoord bieden op maatschappelijke vragen en probleemstellingen binnen de mariene en maritieme context.

Op vrijdag 7 december wordt de derde editie van het Compendium voor Kust en Zee voorgesteld, met een actueel overzicht van:  
- de wetenschappelijke kennis en het beleid van de verschillende gebruikersfuncties op het Belgisch deel van de Noordzee
- het wetgevend en beleidskader waarbinnen mariene en maritieme activiteiten plaatsvinden
- het Belgisch marien onderzoek, de onderzoeksinfrastructuur en financierings-mogelijkheden voor onderzoek en innovatie

Programma Seminarie - Het belang van marien onderzoek en de valorisatie van blauwe kennis

Registratie en welkomstkoffie: 9u00 - 9u30
Welkom door dagvoorzitter (Jan Seys, VLIZ): 9u30 - 9u35

Sessie 1: Het (marien) onderzoekslandschap: context, evoluties, opportuniteiten en uitdagingen (9u35 - 11u00)

  • FRIS: Open data over Vlaams onderzoek nu vrij beschikbaar (Philip Van Avermaet, Departement EWI): 9u35 - 9u45
  • Keynote - The international and European marine research context - trends, drivers and opportunities (Sheila Heymans, European Marine Board): 9u45 - 10u05
  • 10 jaar marien onderzoek in Vlaanderen/België (2008-2017) (Jan Mees, VLIZ): 10u05 - 10u25
  • Panelgesprek over de uitdagingen en opportuniteiten voor marien onderzoek (Colin Janssen (UGent), Filip Volckaert (KU Leuven), David Cox (BELSPO) en Kristien Vercoutere (VARIO) – Moderator: Jan Seys (VLIZ)): 10u25 - 11u00

PAUZE

Sessie 2:Valorisatie-kanalen voor marien onderzoek (11u20 - 11u50)

  • Van onderzoek naar innovatie ten behoeve van de Blauwe Economie (Caroline Ven, Blauwe Cluster): 11u20 - 11u30
  • De bijdrage van marien onderzoek aan het beleid van onze zeegebieden (Saskia van Gaever, FOD Leefmilieu, Dienst marien milieu): 11u30 - 11u40
  • Van wetenschappelijke mariene data naar kennis (Jan-Bart Calewaert, EMODnet): 11u40 - 11u50

Sessie 3:Lancering Compendium (11u50 - 12u30)

  • Is het Compendium een Compendium? (Ann-Katrien lescrauwaet): 11u50 - 12u
  • Demonstratie Compendium voor Kust en Zee (Compendiumsecretariaat, VLIZ): 12u - 12u20
  • Lancering Compendium (Karel Boutens, Kabinet Muyters): 12u20 - 12u30

Ben je een marien wetenschapper, professioneel bezig met het beleid van zee en kust, actief in de maritieme industrie of op een of andere manier geïnteresseerd in dit werk en zijn potentieel? Dan ben je zeker welkom op dit event! Deelname is gratis, maar registratie verplicht via de onderstaande knop.

Registreer

Aansluitend: Voor mariene wetenschappers (uit wetenschappelijke instellingen en industrie) is er na de lunch nog een extra aansluitend event: de jaarlijkse Wetenschappelijke Klankbordgroep van het VLIZ. Tijdens deze vergadering wordt een stand van zaken gegeven van de grote lopende en toekomstige projecten binnen het VLIZ. Tevens zal er ingezoomd worden op de Vlaamse bijdrage aan de United Nations Decade of Ocean Science. Registratie voor het namiddagprogramma gebeurt via dezelfde knop hierboven.

Zowel de lancering van het Compendium voor Kust en Zee als de Wetenschappelijke Klankbordgroep zullen in het Nederlands plaatsvinden.