afdeling Beleidsinformatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

afdeling Beleidsinformatie

De afdeling Beleidsinformatie ondersteunt een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd kust- en zeebeleid door beleidsrelevante wetenschappelijke informatieproducten aan te reiken en richt zich daarbij naar zowel de kust- en zeeprofessionelen, de wetenschappers en beleidsmakers, als naar geïnteresseerde doelgroepen binnen het bredere publiek.

De afdeling Beleidsinformatie ondersteunt een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor de kustzone, de zeegebieden en de aanpalende estuaria door het actief aanreiken van beleidsrelevante wetenschappelijke informatie. De resulterende producten richten zich zowel naar de kust- en zeeprofessionals, wetenschappers en beleidsmakers, als naar specifieke geïnteresseerde doelgroepen. De afdeling Beleidsinformatie richt zich in de eerste plaats op het Belgisch deel van de Noordzee, de Vlaamse kuststreek en de aanpalende estuaria, maar de zuidelijke Noordzee en de Europese wateren bieden een breder referentiekader. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het netwerk van Vlaamse mariene wetenschappers en intern binnen het VLIZ met de afdelingen Datacentrum, Bibliotheek en Communicatie.

Aanbod:

Afdelingshoofd: Hans Pirlet

Medewerkers