Brilliant Marine Research Idea | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Brilliant Marine Research Idea

Het VLIZ lanceert jaarlijks een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een ​​briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek.

De beurzen worden toegekend aan onderzoekers geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek). Het totale beschikbare budget voor de beurzen (anno 2019) is 10.000 EUR, waarbij maximaal 5.000 EUR per beurs voorzien wordt.

VLIZ-filantropie streeft ernaar om een marien onderzoeksidee te financieren dat kan bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die (onder andere) in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties. Met deze 'Brilliant Marine Research Idea' hopen we doctoraatsstudenten te inspireren en te helpen om een briljant onderzoeksidee te exploreren en uit te werken. Het gaat hierbij over een out of the box idee, een extra onderzoekstopic, maar steeds gekaderd binnen het huidige persoonlijke mariene onderzoeksveld.

De beurs kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse, etc. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen universiteit, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.

Vind hier de gedetailleerde ‘Call for proposals’ voor de ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurs 2019 alsook het ‘BMRI aanvraagformulier 2019’. 

Je kan appliceren voor de beurs door onderstaande te versturen naar filantropie@vliz.be:

  • Aanvraagformulier (vast formaat, download het formulier hier)
  • CV (vrij formaat)
  • Toestemmingsformulier van de student zijn/haar supervisor geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool (vrij formaat)

Deadline voor het indienen van de aanvraag: zaterdag 15 december 2018.

 

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2018

  • Marieke Paepen - Delineating the area where submarine groundwater discharge occurs in the Belgian coastal area
    UGent - Hydrogeology and applied geology lab
  • Sebastiaan van de Velde - Counteracting anthropogenic CO2 emissions by microbial stimulation of silicate weathering
    VUB - Analytical, Environmental and Geochemistry

 

Winnaars ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurzen 2017

Lees het artikel 'Toponderzoek gesteund' uit De Grote Rede nr. 47 waarbij je een korte omschrijving krijgt van de vier onderzoekstopics die in 2017 steunden op een BMRI-beurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met karen.rappe@vliz.be.