Compendium Kust en Zee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Compendium Kust en Zee

Het Compendium voor Kust en Zee is een geïntegreerd kennisdocument over de sociaal-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België.

In samenwerking met een netwerk van experten, beoogt het VLIZ met dit initiatief objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie en gegevens uit het Vlaamse/Belgische mariene en maritieme onderzoek te bundelen. Een eerste versie van het kennisdocument werd gelanceerd in 2013, een tweede versie in 2015. Het achtergronddocument en de afgeleide producten kunnen interactief geraadpleegd worden op de website van het Compendium voor Kust en Zee. Het geïntegreerde en grensoverschrijdende karakter (inclusief land-zee grens) van het Compendium draagt bij tot een verhoogde communicatie binnen en vanuit het versnipperde zeewetenschappelijke landschap en verhoogt ook de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het zeewetenschappelijk onderzoek (een ‘visitekaartje’ van de Vlaamse/Belgische zeewetenschappelijke gemeenschap).

De expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’ bestaat uit een netwerk van experten uit het beleid en uit de wetenschappelijke wereld die de uitwerking van het kennisdocument ondersteunt.