Koers naar Zee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Koers naar Zee

Koers naar Zee is een brochure voor leerkrachten waarin de mogelijke excursies naar zee met klassen uit het secundair onderwijs worden samengebracht. Met deze gids willen het VLIZ, de Provincie West-Vlaanderen en CPIE Flandre Maritime de leermiddelen en activiteiten aan de kust rond de thema’s natuur, milieu, wetenschap en technologie in kaart brengen. Dit overzicht helpt leerkrachten op weg in hun zoektocht naar uitstapmogelijkheden en lesmateriaal over de zee, en maakt het beschikbare aanbod educatieve initiatieven zichtbaar.

Koers naar zee wordt iedere 2 jaar naar alle NME-actoren en secundaire scholen in Oost- en West-Vlaanderen verzonden. Verder wordt de excursiegids op publieksevenementen verspreid en is gratis op vraag te verkrijgen via info@vliz.be of digitaal te bekijken op www.koersnaarzee.be.