Marien Station Oostende | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Marien Station Oostende

Het Marien Station Oostende (MSO) is het satellietlaboratorium aan zee voor alle Vlaamse zeewetenschappers. Het MSO omvat multifunctionele laboratoria, een opslagplaats voor wetenschappelijke apparatuur en een ruimte voor publiekswerking.

Het Marien Station Oostende (MSO) is ondergebracht in vier voormalige pakhuizen op de site van de Halve Maan op de Oostendse oosteroever. Het MSO is een satellietlaboratorium aan zee voor alle Vlaamse zeewetenschappers en wordt daarnaast ook ingezet in het kader van Europese infrastructuurnetwerken (LifeWatch, ICOS en EMBRC). Het MSO herbergt heel wat faciliteiten, ondergebracht in de vier loodsen, waarbij elke loods zijn eigen functie(s) heeft.

Loods 1 huist een grote koelcel (100m²) met zeewatertanks die dienstdoet als experimentele omgeving (mesocosmos). In deze tanks kunnen pH en temperatuur gecontroleerd worden om onderzoek te voeren naar vissen en ander organismen in een semi-natuurlijke omgeving. Verder dient loods 1 ook als opslag- en verwerkingsplaats van marien archeologisch erfgoed.

Loods 2 herbergt alle laboratoria van de site. Er is een Lifewatch labo (37m²) met onder meer een zooplanktonscanner, een DNA labo (33m²) en een ICOS labo (48m²) met een alkaliniteitsmeter, een anorganische koolstofanalyse toestel en een nutrientenanalysator. Tevens is er een spiksplinternieuw microscopie labo met onder meer een scanning elektronenmicroscoop. Loods 2 is ook de droog- en opslagplaats voor alle materiaal van het wetenschappelijk duikteam.

Loods 3 is voornamelijk een werkplaats met alle technische infrastructuur (werkbanken, opslag). Verder wordt hier aan onze ROV gewerkt en staat de RIB Zeekat hier wanneer hij niet op zee is. Via loods 3 is er ook toegang tot de core repository (70m²).

Loods 4 dient voor opslag van materiaal en publiekswerking. Het is een multifunctionele ruimte die gebruikt wordt voor allerhande evenementen.

Naast de verschillende loodsen is er ook nog een woonhuis en een buitenplaats aanwezig. In het woonhuis werden kantoren ingericht die bevolkt worden door de afdeling Infrastructuur. De buitenplaats bevat onder meer de ROV- en vibrocorer container. Tevens is er plaats voor de baden die zorgen voor de ontzilting van archeologisch erfgoed.

  Foto's van het Marien Station Oostende

Voor vragen over de wetenschappelijke inrichting en het gebruik, contacteer VLIZ.

Indien u als wetenschapper gebruikmaakt van de zeewetenschappelijke infrastructuur en apparatuur die door het VLIZ ter beschikking gesteld worden, gelieve daar dan naar te refereren in uw publicaties, in het bijzonder bij het gebruik van het Marien Station Oostende.

 

Hoe kan je het Marien Station Oostende bereiken?

Adres: Halve Maan site, Slipwaykaai 2, 8400 Oostende