Marine Robotics Centre | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Marine Robotics Centre

In 2018 startte het VLIZ met de uitbouw van een Marine Robotics Centre en kreeg hiervoor een investeringsbudget van 3 miljoen EUR van Vlaanderen. Met het Marine Robotics Centre wil het VLIZ de Vlaamse wetenschappers en hun (inter)nationale partners, alsook andere spelers in Vlaanderen, toegang verlenen tot de nieuwste technologieën in het mariene onderzoek. Om dit te bewerkstellingen werden twee nieuwe robotica-instrumenten aangeschaft (AUV Barabas en USV Adhemar) die complementair zijn met de reeds beschikbare onderwaterrobot ROV Genesis.

Apparatuur

1. ROV Genesis

Het VLIZ beschikt sinds 2012 reeds over de onbemande onderwaterrobot “Genesis”, die vanop een schip via een kabel bestuurt wordt. Hij wordt voornamelijk ingezet voor inspectie- en exploratiedoeleinden en is reeds vele malen ingezet op de wereldzeeën. Meer info omtrent dit toestel kan je vinden op de webpagina van de ROV.

2. AUV

Een AUV (een autonome onderwaterrobot) is een torpedovormig toestel dat metingen van zowel de waterkolom, de zeebodem als de ondergrond uitvoert. De AUV kan zich net boven de zeebodem op een vooraf gedefinieerd traject voortbewegen, waarlangs het verschillende metingen kan uitvoeren. De autonomie van dit vaartuig hangt af van het aantal batterijen dat gebruikt wordt, maar ligt typisch rond de acht uur. Meer info omtrent de AUV kan je vinden op zijn webpagina.

3. USV

Een USV (een onbemand oppervlaktevaartuig) gebruikt golfenergie voor zijn voortbeweging, terwijl zonnepalen zorgen voor de stroomtoevoer naar de meetinstrumenten. Aangezien de stroomtoevoer grotendeels afhangt van hernieuwbare energie kan een USV gedurende lange periodes (zelfs tot verschillende maanden) metingen verrichten van zowel het water als de atmosfeer. Meer info omtrent de USV kan je vinden op zijn webpagina.

Technische werkplaats

Het onderhoud van de ROV Genesis gebeurt reeds grotendeels door het VLIZ zelf. Gezien de komst van twee extra robotica-toestellen (USV en AUV) zal de technische werkplaats uitgebouwd worden, zodat alle toestellen steeds optimaal ingezet kunnen worden. In een eerste fase zal een zeewaterleiding (een leiding die zeewater van het strand naar het MSO aanvoert) aangelegd worden, waardoor een testbad met zeewater in het Marien Station Oostende kan gebouwd worden. Dit zal ervoor zorgen dat initiële testen met de verschillende robotica-toestellen aan land kunnen gebeuren.

VLIZ als beheerder

Als centraal aanspreekpunt voor zeewetenschappen in Vlaanderen, is het VLIZ de aangewezen instelling om deze gespecialiseerde mariene robotica te beheren. Deze infrastructuur zal ten bate staan van alle spelers die in Vlaanderen actief zijn rond onderzoek en innovatie in het mariene landschap. De combinatie van ROV, AUV, USV, en een modern onderzoeksvaartuig (RV Simon Stevin) is bij uitstek geschikt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Tijdslijn

Februari 2018     Europese tender voor AUV en USV

Mei 2018             Afsluiten tender

September 2018    Beslissing omtrent AUV en USV

Lente 2019         Aanschaf AUV en USV

Einde 2019          MRC volledig operationeel

 

Heeft u vragen omtrent het Marine Robotics Centre of 1 van zijn onderdelen? Contacteer: infrastructuur@vliz.be