VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Welke vraag heb jij voor de (mariene) wetenschap?

Toegevoegd op: 2018-04-18
Op welke vragen wil de burger dat de wetenschap een antwoord biedt? Dat is het uitgangspunt van de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ die op 17 april werd gelanceerd door Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters. Tot en met 27 mei kan elke Vlaming zijn prangende vraag indienen. Uit alle vragen wordt later dit jaar een heuse Vlaamse Wetenschapsagenda gedistilleerd. ...

VLIZ bundelt kennis relevant voor de toekomstige ontwikkeling en kustbescherming van de Belgische Oostkust tot 2100

Toegevoegd op: 2018-04-05
In een nieuwe Beleidsinformerende Nota maakte het VLIZ een synthese van de beschikbare wetenschappelijk kennis die direct of indirect relevant is in de context van het traject Vlaamse Baaien en het Complex Project Kustvisie. Hierbij wordt gefocust op waterbouwkundige ingrepen die zouden kunnen plaatsvinden voor de Belgische Oostkust. Meer dan 100 publicaties werden samengebald, verdeeld over hydrodynamische, sedimentologische, ecologische en socio-economische onderzoeksgebieden. ...

Hoogtechnologisch LifeWatch-observatorium ontrafelt Noordzeeleven

Toegevoegd op: 2018-03-07
LifeWatch België maakt deel uit van de Europese LifeWatch-infrastructuur en kan beschouwd worden als een virtueel laboratorium voor biodiversiteitsonderzoek. Met de steun van Vlaanderen aan LifeWatch heeft VLIZ o.a. een Marien Observatorium uitgebouwd, waar met vernieuwende technologie op een geautomatiseerde manier wetenschappelijke data ingezameld worden en beschikbaar worden gemaakt. Enerzijds worden tijdens maandelijkse campagnes in de Belgische Noordzee verschillende innovatieve toestellen ingezet om fytoplankton (Flow Cytometer) en zoöplankton (Video Plankton Recorder) in kaart te brengen. Anderzijds zijn er vier passieve netwerken die met een minimale menselijke inspanning grotere organismen (vogels, bruinvissen, vleermuizen en vissen) registreren en detecteren. ...

VLIZ zoekt jobstudenten voor onthaalfunctie expositie in Brugge (april-juni 2018)

Toegevoegd op: 2018-02-27
Het Vlaams Instituut voor de Zee rekruteert voor de maanden april, mei en juni 2018 meerdere jobstudenten die kunnen instaan voor toezicht en onthaal tijdens de expositie ‘1914-18, De Slag om de Noordzee’ in het Provinciaal Hof in Brugge. Geïnteresseerden kunnen vóór 29 maart hun curriculum vitae doorsturen, samen met een motivatiebrief en voorkeur voor periode. ...

Marine Regions lanceert update register wereldwijde maritieme grenzen en namen

Toegevoegd op: 2018-02-23
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) investeert ondertussen al meer dan 10 jaar in een open source systeem voor het beschikbaar maken van maritieme grenzen en namen vqn onderwaterlocaties wereldwijd: MarineRegions.org. De download van shapefiles (polygonen of polylijnen) en checklijsten van maritieme en onderwaterlocaties is vrij voor academische en educatieve gebruikers*. In de nieuwste versie van Marine Regions (v10) werden nieuwe verdragen toegevoegd en de ons bekende geschillen uit de eerder versie aangepakt. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]