VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Iedereen nu al aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Toegevoegd op: 2019-12-19
Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie. ...

Het Vlaams/Belgisch marien onderzoek in 2019: een update

Toegevoegd op: 2019-12-19
Uit een nieuwe inventaris van het Compendium voor Kust en Zee blijkt dat marien onderzoek heel hard leeft in België! De 118 mariene onderzoeksgroepen produceren jaarlijks rond de 600 peer-reviewed publicaties: een wetenschappelijk output die vergelijkbaar is met de grotere mariene instituten in onze buurlanden. De Belgisch mariene onderzoeker is ook sterk internationaal georiënteerd: in het overgrote deel van de projecten is er sprake van internationale samenwerking, waarbij het onderzoek meestal ook een veel bredere focus heeft dan de Belgische Noordzee. ...

Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee: historische context en huidige regelgeving

Toegevoegd op: 2019-12-17
Wat ooit startte als onderzoek naar een milieuvriendelijk en brandstofbesparend alternatief voor de traditionele boomkorvisserij eind de jaren 1970, eindigt vanaf juli 2021 in een verbod op pulsvisserij in alle wateren van de Europese Unie. In de Belgische en Franse twaalfmijlszone geldt dit verbod reeds sinds 14 augustus van dit jaar. Op deze manier verdwijnen de competitieve interacties tussen pulsvisserij en andere visserijen die de voorgaande wetgeving in de hand werkte. Een sluitende conclusie omtrent de impact van pulsvisserij op het marien milieu kwam er vanuit wetenschappelijk onderzoek echter nog niet. De Europese Unie laat daarom toekomstig onderzoek naar de vistechniek toe onder strikte voorwaarden. In een beleidsinformerende nota schetsen ILVO, UGent en VLIZ de huidige stand van het onderzoek met betrekking tot pulsvisserij in de Noordzee. Hierbij wordt er op objectieve wijze ingegaan op zowel technologische, juridische, ecologische als socio-economische aspecten van pulsvisserij. ...

Technologie in zeeonderzoek centraal op Dag van de Wetenschap

Toegevoegd op: 2019-12-17
Op de afgelopen Dag van de Wetenschap onthulden mariene wetenschappers de technologische vooruitgang in het zeeonderonderzoek die geen (science)fiction meer is. Niet minder dan 1200 geïnteresseerden namen deel aan tal van interactieve standen in het Marien Station Oostende en 750 bezoekers maakten kennis met het werk aan boord van het onderzoeksschip RV Simon Stevin. Op Vlaams niveau lokte de Dag van de Wetenschap in totaal meer dan 55 000 bezoekers. Kortom: een topdeditie! ...

Infografieken status door Belgen benutte visbestanden aangevuld met data 2019

Toegevoegd op: 2019-12-13
Aan de vooravond van de Europese visserijraad op 16-17 december 2019 in Brussel – waar men de visserijmogelijkheden voor 2020 op politiek niveau bespreekt – publiceren ILVO en VLIZ naar jaarlijkse gewoonte de samenvattende infografieken over alle 58 soorten door de Belgen bevist. De reeks bevat nu de wetenschappelijk vastgestelde status van de visstocks van 2019, samen met de werkelijk opgeviste hoeveelheden 2018, en de daarop gebaseerde quota (TAC) voor 2019. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]