VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Brochure toont innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

Toegevoegd op: 2021-03-02
2021 is het startjaar van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (UNDOSS: 2021-2030). Ter gelegenheid hiervan lanceren het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de brochure 'Gearing up our blue knowledge - Tackling ocean challenges in the UN Decade of Ocean Science' die de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap demonstreert en documenteert hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

LifeWatch Vlaanderen klaar voor doorstart naar hoger niveau

Toegevoegd op: 2021-02-10
Wist je dat Vlaanderen tijdens de afgelopen jaren een unieke set van biodiversiteitsdatasystemen en observatie-infrastructuur kon uitbouwen? En dat deze diensten dagelijks door honderden tot duizenden gebruikers wereldwijd wordt geraadpleegd? Deze verwezenlijking was mogelijk door het jarenlange (2012-2020) engagement van de Vlaamse overheid aan de Europese LifeWatch ESFRI-infrastructuur – een ambitieus project ter ondersteuning van het Europees biodiversiteits- en ecosysteemonderzoek. Het Vlaamse LifeWatch Consortium krijgt nu extra financiering om deze infrastructuur naar een hoger niveau te tillen. ...

Bouw InnovOcean Campus zit mooi op schema

Toegevoegd op: 2021-01-26
Amper 7 maanden na de eerstesteenlegging van de nieuwe InnovOcean Campus op de Oostendse Oosteroever, is de ruwbouw van het zes verdiepen tellende gebouw een feit. De directies van ILVO en VLIZ bezochten de werf in aanwezigheid van de aannemer, en kregen te horen dat de werken mooi op schema zitten om het gebouw te betrekken in het najaar van 2022. ...

MISSION ATLANTIC beoogt eerste integrale ecosysteem-beoordeling voor Atlantische Oceaan

Toegevoegd op: 2021-01-18
Oceaanexperten uit Europa, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada en de VS bundelen de krachten om zowel actuele als toekomstige risico's van klimaatverandering, rampen en menselijke impact op de gehele Atlantische ecosystemen in kaart te brengen en te beoordelen. ...

Nieuw rapport recreatieve zeevisserij wijst op sterke terugval kabeljauw in Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2020-12-18
De nieuwste rapportage van het nationaal monitoringsprogramma over de Belgische recreatieve zeevisserij toont voor 2019 hogere zeebaarsvangsten aan, maar maakt tevens gewag van een sterke achteruitgang in de kabeljauwvangsten in de zuidelijke Noordzee. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]