VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Coronacrisis

Toegevoegd op: 2020-04-03
De kantoren van het VLIZ, incl. de bibliotheek en het Marien Station Oostende, zijn momenteel gesloten. Omwille van de COVID-19 pandemie en conform de richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum, heeft VLIZ verschillende maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun contacten te beschermen, en om de impact op de continuïteit van onze activiteiten en onze samenwerking met partners te beperken. Maar we blijven verder werken en blijven bereikbaar. ...

Strategische thema’s onderzoeks- en innovatieagenda voor de Baltische en Noordzeeregio (BANOS) vastgelegd

Toegevoegd op: 2020-04-03
Met de opmaak van een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda (BANOS SRIA) willen de 13 landen gelegen rond de Baltische Zee en de Noordzee richting geven aan het toekomstige onderzoeks- en innovatieprogramma dat nieuwe mariene en maritieme kennis moeten genereren in de regio. Intussen werden de drie grote strategische doelstellingen vastgelegd waarop het nieuwe programma zal focussen: (1) gezonde zeeën en kusten, (2) duurzame blauwe economie en (3) menselijk welzijn. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zit bij de opmaak van deze BANOS SRIA mee aan tafel en neemt er – in nauw overleg met de Vlaamse overheid (departement Economie, Wetenschap en Innovatie) – de belangen waar van de Vlaamse mariene en maritieme onderzoeksgemeenschap. ...

Brilliant Marine Research Idea beurzen toegekend

Toegevoegd op: 2020-03-27
Met de Brilliant Marine Research Ideas beurzen wil het VLIZ jonge Vlaamse doctorandi stimuleren om buitengewone ideeën te verkennen en ‘out of the box’ te denken. Dankzij de ledenbijdrages en particuliere donaties kon de VLIZ-filantropiewerking ‘De Zee als Goed Doel’ in 2020 twee beurzen uitreiken ter waarde van 5.000 EUR. Een bijkomende derde beurs werd gesponsord door het maritieme bedrijf DEME, voor onderzoek dat nauw aansluit bij hun werking. ...

Update overzicht wetenschappelijke kennis over marien zwerfvuil en microplastics in België

Toegevoegd op: 2020-03-26
De nationale werkgroep marien zwerfvuil, gecoördineerd door de dienst Marien Milieu (FOD Leefmilieu), vraagt het VLIZ om jaarlijks een update te maken van de beschikbare wetenschappelijke informatie over marien zwerfvuil en microplastics in België. Deze update is nu voor 2020 gepubliceerd als de VLIZ Beleidsinformerende Nota 2020_001. De nota is vrij downloadbaar via de link hieronder. Enkele interessante weetjes: ...

Laureaten VLIZ Awards 2019 bekend

Toegevoegd op: 2020-03-20
Elk jaar reikt het VLIZ op de VLIZ Marine Science Day meerdere prijzen uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen aan te moedigen. Helaas kon dit jaar de 20ste VMSD op 18 maart 2020 niet doorgaan door de maatregelen om het Corona-virus in te dijken. In dit nieuwsbericht zetten we daarom alle laureaten van de VLIZ Awards 2019 even op een rijtje. Alle winnaars wensen we bij deze een dikke proficiat. We hopen dat deze prijs een zetje is om hun degelijk marien onderzoek te blijven verderzetten!

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]