VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Vlaamse regering voorziet voor 2022 boosterinjectie voor wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact

Toegevoegd op: 2022-01-03
Net voor het kerstreces keurde de Vlaamse regering zes convenanten goed met Vlaamse onderzoeksinstellingen – waaronder ook met het Vlaams Instituut voor de Zee. Vlaams minister van Wetenschapsbeleid, Innovatie en Economie Hilde Crevits maakt politieke topprioriteit van onderzoek met een maatschappelijke impact: van de klimaatimpact op het zeeleven, tot betere technologieën in de zorg. Met ruim 33 miljoen euro extra middelen in 2022 wil ze deze onderzoeksinstellingen versterken om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. ...

Vlaamse en federale overheid regelen de samenwerking tussen hun twee onderzoeksvaartuigen

Toegevoegd op: 2021-12-16
Vandaag ondertekenen BELSPO, in naam van de federale overheid, en Departement EWI – het Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie –, in naam van de Vlaamse overheid, een afsprakenkader rond de inzet van hun twee onderzoeksvaartuigen. Dit kader regelt de wederkerigheid van inzet van scheepstijd tussen federale wetenschappelijke instellingen en Vlaamse wetenschappelijke onderzoekscentra. Het bepaalt tevens dat RV Simon Stevin en RV Belgica ook in de toekomst gratis ter beschikking gesteld zullen worden aan een breed gamma gebruikers. ...

Belgisch marien onderzoek zet zijn groei voort

Toegevoegd op: 2021-12-07
Het VLIZ rapporteert jaarlijks over de huidige stand van het marien onderzoek in Vlaanderen en België in de vorm van een beleidsinformerende nota en houdt zo de vinger aan de pols van dit dynamische onderzoeksveld. Het meest recente rapport brengt onder meer de onderzoekscapaciteit, alsook de wetenschappelijke output in kaart voor het jaar 2020, en gaat dieper in op internationale samenwerkingsverbanden, de geografische focus van het onderzoek en het gebruik van onderzoeksschepen. ...

Nieuwe call voor Europese culinaire wedstrijd rond duurzame vis

Toegevoegd op: 2021-11-29
Ook in 2022 daagt de culinaire competitie Olivier Roellinger chefs en zaalpersoneel uit om te kiezen voor duurzame vis en hun klanten hierover correct te informeren. De wedstrijd staat open voor jonge chefs, studenten hotelschool, en zaalpersoneel in opleiding die willen bijdragen aan gezonde visstocks en het behoud van de oceaan. Jouw creatie inzenden kan nog tot 21 januari 2022. Het VLIZ is partner in de wedstrijd en hoopt terug heel wat kandidaturen uit België en Nederland te kunnen verwelkomen! ...

Burgerwetenschappers SeaWatch-B krijgen opleiding voor het herkennen van kleine vissen

Toegevoegd op: 2021-11-20
Eind november kregen de enthousiaste burgerwetenschappers van het SeaWatch-B strandobservatienetwerk de kans om een verdiepende opleiding te volgen. Ditmaal stond het herkennen van de jonge en kleine vissen – aanwezig in hun stalen met het kruinet in de branding – centraal. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]