Nieuwe versie Marine Regions: wereldwijde geodatabase maritieme grenzen nu nog uitgebreider en nauwkeuriger | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Nieuwe versie Marine Regions: wereldwijde geodatabase maritieme grenzen nu nog uitgebreider en nauwkeuriger

Toegevoegd op 2016-10-31
In deze nieuwe versie kreeg MarineRegions.org een update van zijn globale Exclusieve Economische Zones (EEZ) (versie 9), en lanceert het compleet nieuwe, extra datasets met alle Territoriale wateren, de Aansluitende zones, Binnenwateren en Archipelagische wateren wereldwijd (*).


Tien jaar geleden lanceerde de digitale mariene atlas MarineRegions.org een eerste versie met de shapefiles van 's werelds EEZ’s. In het afgelopen decennium is het aantal gebruikers van deze website gestegen van enkele honderden tot meer dan honderdduizend unieke bezoekers per jaar. Marine Regions en zijn unieke identificatiecodes zijn uitgegroeid tot een standaard voor vele gebruikers uit de academische wereld, de industrie en het maatschappelijk middenveld. Vandaag wordt deze dataset van maritieme grenzen vb. ingezet als geografische ruggengraat voor het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS), als geo-eenheid voor het berekenen van visserijactiviteiten, of als een instrument bij de evaluatie van de gezondheid van de oceaan (OHI+).

In deze nieuwe versie 9 werden de maritieme zones en hun grenzen herberekend door gebruik te maken van publiek beschikbare basislijnen. De globale basislijnen die nu door het systeem ter beschikking worden gesteld zijn een combinatie van kustlijnen - als een proxy voor de laagwaterlijn - en de “rechte basislijn” of “archipelagische basislijn” (*).

Alle kustlijnen werden in de nieuwe versie in eerste instantie geïnventariseerd aan de hand van de “ESRI landendatabase 2014” en verder bijgewerkt met koraalrifdata uit de UNEP-databank “Coral Reef Distribution”, voor die landen waar koraalriffen van fundamenteel belang zijn voor de juiste berekening van de maritieme zone. Voor het inventariseren van de “rechte basislijnen” werden de nationale wetgevingen inzake maritieme grenzen en overeenkomsten afgetoetst met alle maritieme declaraties die aanwezig zijn in het archief van de Verenigde Naties.

Voor de opmaak van deze nieuwe versie werden een pak meer databronnen gebruikt: terwijl er dat in de vorige versie 8 nog 187 waren, werden in versie 9 meer dan 500 brondocumenten doorlopen. De consultatie van vele van deze nieuwe bronnen heeft geleid tot het toevoegen van nieuwe basislijnen, verdragen en gemeenschappelijke regelingen. Het volledige proces van het produceren van de maritieme grenzen wordt beschreven op de pagina “methodologie” en is ook te volgen in onderstaande animatie.


Animatie die het ontwerpen van de mariene grenzen in MarineRegions.org illustreert van begin tot einde.

Met deze nieuwe versie hoopt het VLIZ de globale gebruikers, die zich bezig houden met geospatiale analyse, nog beter te bedienen. MarineRegions.org hangt sterk af van de vrije uitwisseling van data en kennis met wereldwijde, Europese, regionale en nationale datatoeleveranciers en experten, waarmee samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten. Ook met grote gebruikers worden goede afspraken in een samenwerkingsovereenkomst gegoten. Contacteer als uw organisatie ook zou geïnteresseerd zijn in het exploreren van een samenwerking.

MarineRegions.org is en blijft de enige databank met wereldwijde maritieme grenzen waarvan de datasets vrij beschikbaar zijn.

(*) Het is de “rechte basislijn” die wordt gebruikt in het internationaal recht. Deze lijn houdt geen rekening met vb. inhammen of riviermondingen langs de kust, en laat de basislijn – mits de afstand niet meer den 24 mijl bedraagt – gewoon in een rechte lijn verder lopen zonder de kustlijn landinwaarts te volgen. De EEZ's en territoriale wateren worden dan vanaf de “rechte basislijn bepaald” in plaats van de “normale basislijn”. In het geval een reeks barrière-eilanden of een koraalrif voor de kust liggen, komt de basislijn zeewaarts van de eilanden of het rif te liggen (“archipelagische basislijn”). De wateren die achter deze lijn liggen worden dan beschouwd als binnenwateren.


© E. de Roo

 

Link: marineregions.org[Overzicht] [Login]