Recreatieve zeevissers houden vanaf 1 april 2017 vrijwillig vangstgegevens bij | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Recreatieve zeevissers houden vanaf 1 april 2017 vrijwillig vangstgegevens bij

Toegevoegd op 2017-03-30
Hoeveel vis wordt er daadwerkelijk gevangen door de Belgische recreatieve zeevisserij? Op deze vraag kan tot op vandaag geen antwoord worden gegeven wegens gebrek aan data. Maar er is verandering op komst. Vanaf 1 april 2017 zullen tal van recreatieve zeevissers hun vangstgegevens op vrijwillige basis bijhouden en rapporteren aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). De nauwe samenwerking tussen beide instituten en de recreatieve zeevisserijsector is een uniek gegeven, en gebaseerd op wederzijds vertrouwen en transparantie. De vangstgegevens, in combinatie met andere monitoringsactiviteiten, zullen finaal resulteren in de eerste wetenschappelijk onderbouwde vangstinschatting voor de Belgische recreatieve zeevisserij.

Foto: VLIZ

Europa stelt dat de recreatieve visvangsten van elke lidstaat in kaart dienen te worden gebracht. Tot op vandaag is een precieze inschatting van de vangsten door de Belgische niet-professionele zeevisserij niet mogelijk wegens gebrek aan precieze vangstgegevens. De recreatieve vissers in kwestie ervaren de opgelegde regel niet noodzakelijk als negatief, want zo kan zwart op wit aangetoond worden hoeveel vis van elke soort gevangen wordt binnen het recreatieve circuit. De Belgische recreatieve zeevisserijsector (inclusief strandvisserij) heeft er ook alle baat bij dat er een regelgeving ‘op maat’ wordt voorzien, afgestemd op de realiteit.

Het verzamelen van vangstgegevens, ruimtelijke spreidingsgegevens en visserijinspanningsdata zijn onontbeerlijk om de sector als volwaardige belangengroep en gesprekspartner te laten optreden binnen (toekomstige) beleidsprocessen. Een wetenschappelijk gefundeerd en doordacht geïntegreerd beleidskader voor de recreatieve zeevisserij kan immers resulteren in grote voordelen, zowel op ecologisch als lokaal/nationaal socio-economisch vlak (vb. toerisme), in het achterhoofd houdende dat deze sector een sterk onderschat economisch belang kent (op EU-niveau goed voor een miljardenomzet!).
 
Door het vrijwillig bijhouden van de vangsten over een periode van minstens 12 maanden (vanaf 1 april 2017) zullen tal van recreatieve zee- en strandvissers bijdragen tot het dataverzamelingsproces dat door het VLIZ en het ILVO wordt gecoördineerd en uitgevoerd. De integratie van deze vangstgegevens met de andere on-site monitoringsactiviteiten zullen resulteren in de eerste objectieve, wetenschappelijk gefundeerde vangstinschatting voor de Belgische recreatieve zeevisserij. Tijdens dit dataverzamelingsproces wordt door het VLIZ en het ILVO maximale transparantie aan de dag gelegd, waarbij de (tussentijdse) monitoringsresultaten vanaf mei 2017 in real-time opgevolgd kunnen worden via de website www.recreatievezeevisserij.be. Verder zal dit online platform de digitale dataoverdracht (vangsten) door de vissers faciliteren en zal men er vanaf mei 2017 alle van toepassing zijnde regelgeving op interactieve wijze kunnen raadplegen.
 
Bent u zelf een Belgische recreatieve zeevisser (ongeacht uw visfrequentie) en bereid tot deelname aan deze datacollectie, en bent u nog niet bij ons geregistreerd, ga dan naar www.recreatievezeevisserij.be om u alsnog aan te melden en mee te werken! U ontvangt van ons een logboek en een sticker met de aanlandingsmaten van de belangrijkste soorten.
 

Link: www.recreatievezeevisserij.be[Overzicht] [Login]