Tips voor een betere datadoorstroming van en naar de maritieme economie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Tips voor een betere datadoorstroming van en naar de maritieme economie

Toegevoegd op 2017-04-20
Het COLUMBUS-project publiceerde 'Use and sharing of marine observations and data by industry' een document dat de specifieke noden, knelpunten maar ook opportuniteiten met betrekking tot het gebruik van mariene data door de industrie oplijst. De publicatie bevat tevens een aantal aanbevelingen en goede praktijkvoorbeelden om tot een betere datadoorstroming van en naar de maritieme economie te komen.


Het Horizon 2020 COLUMBUS-project streeft ernaar om op gerichte wijze kennis en data – gegenereerd in mariene en maritieme wetenschappelijke projecten – over te brengen naar actoren uit de industrie. Deze input kan bijdragen tot de groei in de maritieme economie, ook wel bekend als de Blauwe Groei.

In de context van het COLUMBUS-project werkt het VLIZ, samen met partners zoals het centraal secretariaat van EMODnet en EUROGoos, specifiek op het thema ‘Monitoring en Observatie’. Mariene data die voortvloeien uit de monitorings- en observatie-inspanningen herbergen immers een enorm potentieel om bij te dragen tot de Blauwe Groei. De praktijk wijst echter uit dat vooral experten uit de wetenschappelijke wereld en het beleid de grote mariene dataportalen gebruiken terwijl actoren uit de industrie ze slechts in beperkte mate benutten. Omgekeerd vinden ook data gegenereerd door de maritieme industrie nog te weinig hun weg naar deze portalen.

Door in interactie te treden met de private sector identificeerden de COLUMBUS-partners specifieke noden, knelpunten maar ook opportuniteiten met betrekking tot het gebruik van mariene data door de industrie. Deze werden opgenomen in de publicatie 'Use and sharing of marine observations and data by industry' die tevens een aantal aanbevelingen en goede praktijkvoorbeelden aanreikt om te komen tot een betere datadoorstroming van en naar de maritieme economie.
 

Link: www.vliz.be/imisdocs/publications/300962.pdf[Overzicht] [Login]