Beurzen Brilliant Marine Research Idea 2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Beurzen Brilliant Marine Research Idea 2018

Toegevoegd op 2017-10-17
Het VLIZ lanceert een nieuwe oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas'. Deze beurzen hebben als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 15 december 2017.

Foto: VLIZ (De Wulf)

Met de bijdragen en giften die het VLIZ ontvangt in het kader van de filantropie-werking worden mariene onderzoeksideeën gefinancierd die kunnen bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag.

Onderwerpen die o.a. in aanmerking komen zijn verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaan-gerelateerde rampen en mariene exploraties.

De beurs (max. 5 000 euro) kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse enz. Het fonds kan niet gebruikt worden voor personeelskosten of om conferenties bij te wonen.

Meer informatie en aanvraagformulier zijn te vinden op de VLIZ-website.
 

Link: www.vliz.be/nl/brilliant-marine-research-idea[Overzicht] [Login]