EMODnet Biology workshop in Londen identificeert essentiële dataproducten voor gebruikers | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

EMODnet Biology workshop in Londen identificeert essentiële dataproducten voor gebruikers

Toegevoegd op 2017-10-13
Welke dataproducten kunnen we ontwikkelen op basis van de mariene biologische gegevens die in EMODnet Biology beschikbaar zijn? Welke instrumenten zijn essentieel voor het management, beleid, planning en onderwijs? Over deze vragen werd gebrainstormd tijdens de EMODnet Biology workshop in Londen (10 oktober 2017) met vertegenwoordigers van high-level datagebruikers, zoals de vier Europese regionale zee-commissies, verschillende trans-Atlantische partnerschappen, de industrie, natuurbeheer- en natuurbeschermingsorganisaties.

Foto: EMODnet Biology

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) coördineert nu al enkele jaren het EMODnet Biology project. Via het EMODnet Biology data portaal moeten op termijn alle beschikbare data rond de verspreiding en kenmerken van mariene soorten in Europese zeeën ontsloten worden en vrij ter beschikking staan van diverse gebruikers. EMODnet Biology is een onderdeel van het grotere European Marine Observation and Data Network (EMODnet). Voor de uitbouw van EMODnet Biology wordt gesteund op twee andere datasystemen: het World Register of Marine Species (WoRMS) en het European Ocean Biogeographic Information System (OBIS).

Maar EMODnet Biology draait niet enkel om het integreren van de aangeleverde data van diverse datatoeleveranciers. Nog belangrijker is het vrij en gemakkelijk ter beschikking stellen van deze data in een formaat die gewenst wordt door de gebruikers. Denk hierbij aan gebruikers zoals de Europese regionale zee-commissies (OSPAR, HELCOM, UNEP-MAP, Black Sea), trans-Atlantische en wereldwijde initiatieven (GEOBON, ICES, OBIS, MBON, AECOM), bedrijven, en organisaties die zich inlaten met natuurbescherming en -beheer op zee (UNEP/WCMC, WWF, EEA).  

Tijdens een high-level workshop op 10 oktober 2017 in Londen konden de verschillende organsiaties en instellingen duiden welke specifieke noden zij hebben om met biologische data te werken of ze voor te stellen. Vele gebruikers bleken vaak vergelijkbare moeilijkheden te ondervinden, bv. rond de moeilijke uitwisselbaarheid van data, de fragmentarische en heterogene aard van de gegevens en een gebrek aan dataproducten om grondig te kunnen rapporteren. In werkgroepen werd bediscussieerd hoe EMODnet Biology hieraan tegemoet kan treden.

Om het succes van EMODnet Biology in de toekomst te verzekeren, is het van groot belang om met alle potentiele gebruikers in dialoog te blijven en voor hen gemakkelijk bruikbare dataproducten te ontwikkelen. Zo missen we de doelstelling van EMODnet niet om met alle beschikbare data bij te dragen aan een goed beheer en duurzaam gebruik van het Europese mariene omgeving.

De workshop in Londen werd georganiseerd door de Marine Biological Association of the UK (MBA) en het VLIZ. Klik hier voor agenda en deelnemers. Klik hier voor foto's van de workshop.
 


[Overzicht] [Login]