VLIZ bundelt kennis relevant voor de toekomstige ontwikkeling en kustbescherming van de Belgische Oostkust tot 2100 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

VLIZ bundelt kennis relevant voor de toekomstige ontwikkeling en kustbescherming van de Belgische Oostkust tot 2100

Toegevoegd op 2018-04-05
In een nieuwe Beleidsinformerende Nota maakte het VLIZ een synthese van de beschikbare wetenschappelijk kennis die direct of indirect relevant is in de context van het traject Vlaamse Baaien en het Complex Project Kustvisie. Hierbij wordt gefocust op waterbouwkundige ingrepen die zouden kunnen plaatsvinden voor de Belgische Oostkust. Meer dan 100 publicaties werden samengebald, verdeeld over hydrodynamische, sedimentologische, ecologische en socio-economische onderzoeksgebieden.

Foto: © Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Waterbouwkundig Laboratorium 2017

De afgelopen tien jaar wordt binnen het traject Vlaamse Baaien, en het daaropvolgende Complex Project Kustvisie, de ontwikkeling van de Vlaamse kust op lange termijn bestudeerd. De kustveiligheid blijven verzekeren onder toekomstige klimaatwijzigingen vormt hierin de rode draad.

De opwarming van het klimaat leidt tot een zeespiegelstijging die ook voelbaar is aan onze kust. Zo ligt het jaargemiddelde van het zeeniveau in België vandaag al 15 à 20 cm hoger dan bij het begin van de metingen in 1951. Het verder opdrijven van de kustbescherming tegen dit stijgende zeeniveau, wijzigende klimaatomstandigheden en de daaraan gekoppelde extremere stormvloeden, is dan ook van cruciaal belang.

Sinds de aanvang van deze visievorming in 2009 werd al een significant pakket aan wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, dat direct of indirect relevant is voor de kustveiligheid van de Vlaamse Kust. Een belangrijk focusgebied hierbij situeert zich ten oosten van de haven van Zeebrugge. In deze zone worden immers belangrijke waterbouwkundige ingrepen voorzien in functie van de kustveiligheid en de tegelijkertijd het ontwikkelen van de estuaire vaart tussen de Belgische kusthavens en de Scheldemonding.

Met deze nieuwe Beleidsinformerende Nota (BIN) komt het VLIZ tegemoet aan de vraag van de Beleidscommisie Complex Project Kustvisie naar een gedegen overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat zich in dit focusgebied afspeelt en relevant is voor de Vlaamse kustveiligheid. Hiervoor werden 107 publicaties samengebald, verdeeld over hydrodynamische, sedimentologische, ecologische en socio-economische onderzoeksgebieden. Daarnaast werden ook publicaties aangehaald met betrekking tot het juridisch kader en de nabijgelegen munitiestortplaats op De Paardenmarkt. Als laatste geeft de BIN ook een overzicht van de verschillende onderzoeksprojecten en -initiatieven met een link naar kustveiligheid, die reeds hebben plaatsgevonden in Vlaanderen.

Volledige referentie
Rondelez, J.; Pirlet, H. (2018). Beleidsinformerende nota: Synthese van het wetenschappelijk onderzoek in de context van Vlaamse Baaien // Complex Project Kustvisie – Met de Belgische Oostkust als focusgebied. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2018_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043504. vi, 29 pp.

Informatie over deze BIN kan bekomen worden bij Hans Pirlet: hans.pirlet@vliz.be.


[Overzicht] [Login]