Groen licht voor nieuwe speerpuntcluster rond blauwe economie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Groen licht voor nieuwe speerpuntcluster rond blauwe economie

Toegevoegd op 2018-04-20
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid zette het licht op groen voor een nieuwe speerpuntcluster rond de “blauwe economie”. Deze Blauwe Cluster moet inzetten op samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven, en innovatieve projecten uitwerken die het economisch potentieel van onze Noordzee aanspreken. Het VLIZ speelde zijn rol als aanspreekpunt voor het mariene onderzoekslandschap en stond in voor het waarborgen van de wetenschappelijke onderbouwing van het aanvraagdossier.

Foto: VLIZ

Eind 2017 richtten enkele vooraanstaande Belgische bedrijven (Colruyt, DEME, Econopolis, INVE, Jan De Nul, Sioen Industries, Tractebel Engineering, Vanbreda Risk & Benefits, Vyncke and ZERI) de vzw Blauwe Cluster op. Die wil inzetten op samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven met als doel innovatieve projecten uit te werken die het economisch potentieel van onze Noordzee aanspreken.

Begin maart zette het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) het licht op groen voor de Blauwe Cluster vzw om een speerpuntcluster te worden. Hiermee zal de Blauwe Cluster het zesde speerpuntcluster-initiatief in Vlaanderen worden, na Catalisti (chemie), Flux50 (energie), VIL (logistiek), Flanders’ food (Agrovoeding) en SIM (materialen). Tegen eind 2018 dient een clusterpact ter goedkeuring voorgelegd te worden aan VLAIO, maar nu reeds kunnen innovatieprojecten worden ingediend. In juni volgt ook een startmoment te Oostende om de eerste innovatieprojecten voor te stellen.

Vanuit dit oogpunt ontwikkelde de Blauwe Cluster reeds vernieuwende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die zullen bijdragen tot duurzame en beloftevolle economische activiteiten en investeringen in het Belgische deel van de Noordzee én daarbuiten. Klimaatverandering, oceaanvervuiling, het energievraagstuk, gezonde voeding en goede maritieme bereikbaarheid zijn uitdagingen waar De Blauwe Cluster zich actief voor zal inzetten. Ook het blauw toerisme, met specifieke aandacht voor eco-educatief-toerisme rond de innovatieprojecten op zee, wordt door de Blauwe Cluster op de kaart gezet. De verschillende uitdagingen zullen als een “ecosysteem” benaderd worden doordat een verscheiden en breed netwerk aan bedrijven en kennisinstellingen gaan samenwerken.

Op het vlak van innovatie wordt onder meer gedacht aan: de kweek van algen in de Noordzee, drijvende zonnepanelen, het opruimen van de munitiestortplaats op de Paardenmarkt, de versterking van de kustbescherming, etc.

Het VLIZ speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding van de Blauwe Cluster als contactpunt voor het mariene onderzoekslandschap (cf. Compendium voor Kust en Zee) en bij het waarborgen van de wetenschappelijke onderbouwing van het aanvraagdossier. Na de erkenning, zal binnen de cluster een wetenschappelijke adviesraad worden opgericht, waarbij het VLIZ zich verder zal blijven inzetten als een liaison tussen de mariene wetenschappelijke wereld en industrie.

Er is reeds een website gelanceerd met meer info over de missie en historiek van dit initiatief.
 

Link: www.blauwecluster.be[Overzicht] [Login]