20 jaar Vlaamse steun aan duurzame oceaanprojecten wereldwijd | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

20 jaar Vlaamse steun aan duurzame oceaanprojecten wereldwijd

Toegevoegd op 2018-06-05
Sinds 1998 ondersteunt Vlaanderen UNESCO's activiteiten op het gebied van de wetenschap in diverse disciplines. Zo ook enkele belangrijke projecten met betrekking tot de oceaan en kustgebieden, uitgevoerd door haar Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC). Tijdens het FUST OCEAN evenement in de week van 14 tot 17 mei werd deze samenwerking in de kijker gezet. Voor wie er niet kon bijzijn en toch graag een overzicht krijgt van de door Vlaanderen ondersteunde UNESCO-projecten rond het duurzaam gebruik van oceaan en kusten, kan terecht op de FUST-website. Het event werd georganiseerd met de ondersteuning van het VLIZ.

Foto: IODE (de Witte, Jürgen)

Tijdens de week van 14 tot 17 mei hebben vertegenwoordigers uit partnerlanden in alle continenten de resultaten van vijf van de projecten toegelicht. Er liep ook een expo waarin de door FUST-gefinancierde projecten en alle partners hun internationale activiteiten exposeerden.

Tijdens de conferentie en in de marge ervan werden nieuwe contacten gelegd. Ook heel wat Vlaamse mariene wetenschappers waren aanwezig met interesse in samenwerking met het zuiden. Hen werd een overzicht geboden in de financieringsmogelijkheden om partnerschap en collaboratie te stimuleren. Later dit jaar wordt de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO in het kader van het FUST- trustfonds door de Vlaamse overheid geëvalueerd.

Alle presentaties uit het programma, de posters van de expositie, en foto’s van het event worden ontsloten via de FUST-website:
 

Link: http://fust.iode.org/newsroom/fust-ocean-event-14-17-may-2018-brussels-belgium[Overzicht] [Login]