Het VLIZ-jaarboek: 2017 in een notendop | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Het VLIZ-jaarboek: 2017 in een notendop

Toegevoegd op 2018-06-12
Het VLIZ-jaarboek 2017 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2017, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, educatoren en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking.

Het VLIZ Jaarboek 2017 is digitaal te raadplegen op de VLIZ-website

In het VLIZ-Jaarboek 2017 vind je onder andere uitleg over het nieuwe onderzoeksmandaat dat in 2017 van start ging en de oprichting van de afdeling Onderzoek die hieraan gekoppeld is. De uitbouw van het raakvlak tussen het mariene onderzoek en de ‘Blauwe Economie en innovatie’ en de verhoogde inzet op internationalisering. De uitbreiding van het Marine Robotics Centre met de steun van de Vlaamse overheid. De 10de verjaardag van het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS), het LifeWatch fish tracking netwerk, de uitreiking van de wetenschappelijk prijzen aan verdienstelijke jonge of ervaren marien onderzoekers, de allereerste EMODnet Open Sea Lab Hackathon om het gebruik van mariene open data te stimuleren, de interne initiatieven op het VLIZ, de restyling van het informatiemagazine De Grote Rede, en de publiekswerking en de basisdienstverlening van het VLIZ.

Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van het jaarboek kan digitaal (pdf) geraadpleegd worden via de VLIZ-website.
 

Link: www.vliz.be/nl/jaarboek?year=2018#filter



[Overzicht] [Login]