Haalbaarheid van visloodalternatieven in recreatieve hengelvisserij op zee onderzocht | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Haalbaarheid van visloodalternatieven in recreatieve hengelvisserij op zee onderzocht

Toegevoegd op 2019-12-09
Traditioneel gebruiken zeehengelaars lood in allerlei vormen en formaten als werpgewicht, om de haak met aas tot op de gewenste diepte te krijgen. Maar bij verlies komen deze loodjes op de zeebodem terecht. Zo werd deze zomer nog, bij het opruimen van een bij de zeehengelaars favoriet scheepswrak in de Noordzee, wel 1000 kg vislood opgehaald. Lood is een zwaar metaal en blijft lang in het milieu aanwezig. Het is niet biologisch afbreekbaar, en giftig voor dier en mens. Het hoort dus niet thuis in zee. Hengelsporters experimenteren al jaren met vislood-alternatieven. Het VLIZ publiceerde een Beleidsinformerende Nota die de wetenschappelijke kennis rond de visloodproblematiek op een rijtje zet, de opportuniteiten van loodvrije alternatieven identificeert, en advies geeft naar het beleid toe rond monitoring, innovatie en uitfasering.

Composiet longdistance-visgewicht (boven) en traditioneel loden vislood (onder). Foto: David Bral
 
Uit de nota blijkt dat gebruikers van loodvrije visgewichten deze als matig positief tot positief beoordelen. Nog niet voor alle disciplines bestaat een adequaat alternatief, en adviseert de nota bijkomend onderzoek en innovatie door hengelsportproducenten. Hierbij ligt de uitdaging in het ontwikkelen van ‘betaalbare’ niet-schadelijke en biodegradeerbare alternatieven te ontwikkelen, die de gebruikseigenschappen van lood evenaren. Andere zware metalen en traditionele plastics dienen zoveel als mogelijk geweerd.
 
Een uitfasering van loden visgewichten kan bekomen worden via een stimulerend, doch vrijblijvend principe, naar analogie van het Nederlandse ‘Green Deal 222’-model of aan de hand van een wettelijk bindend kader (bv. naar Deens model, i.e. verbod op verkoop en import). Verder haalt het rapport aan dat het binnen het voorliggend kader van belang is een adequate en onderbouwde inschatting te bekomen van het huidige loodverlies op jaarbasis. Dit kan plaatsvinden op wrakniveau (inschatting verlies wrakvisserij met uitsluiting van historisch loodverlies) of kan ingebed worden in het recreatieve zeevisserij monitoringsprogramma.
 

Link: www.vliz.be/imisdocs/publications/340870.pdf[Overzicht] [Login]