MISSION ATLANTIC beoogt eerste integrale ecosysteem-beoordeling voor Atlantische Oceaan | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

MISSION ATLANTIC beoogt eerste integrale ecosysteem-beoordeling voor Atlantische Oceaan

Toegevoegd op 2021-01-18
Oceaanexperten uit Europa, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada en de VS bundelen de krachten om zowel actuele als toekomstige risico's van klimaatverandering, rampen en menselijke impact op de gehele Atlantische ecosystemen in kaart te brengen en te beoordelen.

MISSION ATLANTIC zal een katalysator zijn bij het koppelen van onderzoeksactiviteiten in de gehele Atlantische Oceaan.  Foto: missionatlantic.eu

Het Horizon 2020-project MISSION ATLANTIC zal voor het eerst de principes van integrale ecosysteembeoordeling ontwikkelen én toepassen op schaal van de gehele Atlantische Oceaan. Oceaanexperten uit Europa, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada en de VS bundelen hiervoor de krachten. Voor zeven regionale casestudies ontwikkelen ze zogenaamde ‘Integrated Ecosystem Assessments’ (IEAs). De diverse casestudies beslaan zowel subarctische als tropische gebieden in de Atlantische Oceaan, en betreffen zowel ondiepe kustzeeën als de Mid-Atlantische Rug.

Via deze unieke benadering wil de groep experten – bestaande uit wetenschappers, mariene belanghebbenden en oceaanbeheerders – alle componenten van het ecosysteem in het besluitvormingsproces mee betrekken. Ook de mens en de menselijke activiteiten beschouwen ze hierbij als integraal deel van het ecosysteem. Met deze nieuwe kennis wordt het voor managers en beleidsmakers gemakkelijker om een goed evenwicht te vinden tussen de nood aan milieubescherming enerzijds, en een veilige duurzame ontwikkeling anderzijds.

Met de nieuwe kennis wil MISSION ATLANTIC een positieve toekomst voor de Atlantische Oceaan en zijn omwonenden verzekeren. Patrizio Mariani, projectcoördinator van MISSION ATLANTIC: “In een tijdperk van snelle transformaties die onze samenleving en onze levens beïnvloeden, wordt ons gevraagd wetenschappelijke kennis aan te leveren om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en om een duurzame toekomst voor de volgende generaties te garanderen. Door de complexe ecosystemen van de Atlantische Oceaan te bestuderen zal MISSION ATLANTIC bijdragen aan een betere en duurzamere toekomst voor het leven op aarde."

Door gebruik te maken van oceaanmodellen met hoge resolutie, kunstmatige neurale netwerken, diverse risicobeoordelingsmethodes en een geavanceerde statistische benadering zal MISSION ATLANTIC nauwkeurig de impact op Atlantische mariene ecosystemen kunnen beoordelen en die delen aanduiden dewelke het grootste risico lopen bij natuurlijke rampen en sterke menselijke impact.

Het onderzoeksteam maakt hiervoor gebruik van bestaande data uit wereldwijde oceaanmonitoringsprogramma’s en combineert deze met nieuwe waarnemingen door geavanceerde mariene robots en akoestische sensoren. Deze multidisciplinaire aanpak maakt het mogelijk om in de minder gekende delen van de Atlantische Oceaan – zoals subarctische en tropische gebieden – bijvoorbeeld de verspreiding van plankton en vis te onderzoeken.

Als internationaal erkend datacentrum is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in het MISSION ATLANTIC project verantwoordelijk voor het datamanagement. Doel is om alle data en projecten gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken (FAIR-principes). Het VLIZ marien datacentrum (VMDC) zal zijn kennis en positie binnen het Europese mariene datalandschap ook inzetten om de onderzoeksactiviteiten en de geïntegreerde ecosysteembeoordelingen (IEAs) van MISSION ATLANTIC te ondersteunen. Zo zal het European Tracking Network (ETN) een van de technologiedemo’s zijn om te testen hoe big data in het MISSION ATLANTIC project te integreren, op te slaan en te analyseren.

Lennert Schepers, projectmanager bij het VLIZ-datacentrum: “We kijken ernaar uit om onze expertise en die van onze partners in te zetten om het datamanagement van dit spannende project te ondersteunen. De nieuwe technologieën en de hoeveelheid data die zal worden verzameld, zijn een uitdaging. Maar het is onze taak om de gegenereerde gegevens ook buiten het project gemakkelijk vindbaar en beschikbaar te maken voor iedereen die, waar dan ook ter wereld, geïnteresseerd is in deze data.”

Naast het verhogen van de wetenschappelijke kennis over de Atlantische Oceaan, wil MISSION ATLANTIC ook bijdragen tot het verbeteren van onderwijs en professionele ontwikkeling in de landen die grenzen aan de Atlantische Oceaan. Regionale platformen moeten het de stakeholdergemeenschappen gemakkelijker maken om in contact te treden met hun lokale vertegenwoordigers en zo het beleid mee stimuleren (science-to-governance-interface).

Het MISSION ATLANTIC project zal in de komende 5 jaar (2020-2025) ook substantieel bijdragen aan de doelstellingen van de Belém-verklaring (samenwerking tussen de Europese Unie, Brazilië en Zuid-Afrika inzake onderzoek en innovatie in de Atlantische Oceaan), alsook aan het op 1 januari 2021 van start gegane VN-decennium van oceaanonderzoek voor een duurzame ontwikkeling (2021-2030).

Michael St. John, beleidsverantwoordelijke van MISSION ATLANTIC en tevens voorzitter van het Belém-panel, verwoordt het als volgt: “MISSION ATLANTIC zal een katalysator zijn bij het koppelen van onderzoeksactiviteiten in de gehele Atlantische Oceaan. Zo zal het de brug slaan tussen Atlantische onderzoeksagenda’s, het Atlantic International Research Center (AIR), Joint Programming Initiatieven (JPI’s), het Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation (SFIC), het aardobservatie- en monitoringprogramma van de Europese Unie (Copernicus) en de Benguela Current Commission (BCC). MISSION ATLANTIC zal het gebruik en het delen van onderzoeksinfrastructuren optimaliseren. Via de ontwikkeling van geavanceerde datamethodologieën zal het ook de toegang tot en het beheer van gegevens in de gehele Atlantische regio verbeteren. Uiterst belangrijk hierbij is dat het project de kennis en instrumenten zal verschaffen die nodig zijn om de Atlantische ecosysteemdiensten duurzaam te beheren, zeker nu ze sterk worden beïnvloed door klimaatverandering en menselijke activiteiten."

Het MISSION ATLANTIC project krijgt met een subsidie van € 11,5 miljoen euro van het Horizon 2020-programma belangrijke ondersteuning van de Europese Unie. Het project werd officieel afgetrapt in september 2020 en zal over vijf jaar lopen (2020-2025). Het VLIZ-datacentrum is verantwoordelijk voor het werkpakket 2: Data technology and management for IEA.Meer informatie op de projectwebsite (in ontwikkeling):
 

Link: www.missionatlantic.eu[Overzicht] [Login]