Geavanceerde technologie moet leefgebied van belangrijke vissoorten verbeteren | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Geavanceerde technologie moet leefgebied van belangrijke vissoorten verbeteren

Toegevoegd op 2021-03-12
Elke soort stelt eisen aan zijn omgeving, zo ook bewoners van onze Noordzee. Onderzoekers brengen de ideale omgevingscondities waaronder een aantal soorten - zoals zeebaars, koolvis en blauwvintonijn - gedijen in kaart, om de impact van menselijke activiteiten zoals visserij en aquacultuur op deze organismen na te gaan. Hiervoor doen de onderzoekers nu beroep op een innovatieve zendertechnologie en onderwaterbeelden en dit binnen de internationale context van het FISH INTEL-project.

Onderzoekers van het VLIZ zetten i.h.k.v. LifeWatch en vanop het onderzoeksschip RV Simon Stevin tripodes met akoestische ontvangers uit in het Belgisch deel van de Noordzee (Foto: VLIZ)

Door het volgen van vissen via de innovatieve zendertechnologie te combineren met de analyse van onderwaterbeelden heeft het FISH INTEL-project tot doel een alomvattend beeld te krijgen van de bewegingen van vissen en de habitats die elke soort verkiest. De onderzoekers hopen dat deze nieuwe informatie beleidsmakers in staat stelt om een ecosysteem gebaseerd visserijbeheer uit te voeren dat de toestand en de waterkwaliteit van deze habitats verbetert en de huidige menselijke activiteiten die er plaatsvinden verduurzaamt.

Dr. Jan Reubens (VLIZ) stelt het als volgt: “De voorbije jaren hebben we voor het Belgisch deel van de Noordzee een uitgebreid meetnetwerk en data infrastructuur uitgebouwd, in het kader van LifeWatch, waarmee we de bewegingen van vissen opvolgen. Met FISH INTEL gaan we nu een stap verder door verschillende datastromen te integreren om beleidsaanbevelingen te doen en kwetsbare vissoorten te beschermen.

Het FISH INTEL-project is een kanaalpartnerschap van 4 miljoen euro waarvan 2,8 miljoen euro afkomstig is van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg Frankrijk (Kanaal) England-programma. De onderzoeksorganisaties betrokken in het project zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België (VLIZ) en zullen rechtstreeks samenwerken met vissers, regelgevende instanties en vertegenwoordigers van de industrie uit de drie landen. Het studiegebied in het Kanaal omvat zeven locaties langs de kustlijnen van Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk en België en focust op soorten die als commercieel belangrijk worden beschouwd voor de regio, zoals Europese zeebaars, koolvis en blauwvintonijn, maar ook kreeftachtigen.

 


[Overzicht] [Login]