VLIZ ondertekent ‘San Francisco Declaration on Research Assessment’ (DORA) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

VLIZ ondertekent ‘San Francisco Declaration on Research Assessment’ (DORA)

Toegevoegd op 2021-10-07
Wetenschappelijk onderzoek levert veel verschillende producten op, zoals publicaties, datasets, software, patenten, conferentiebijdragen en burgerwetenschapsinitiatieven. Het VLIZ is ervan overtuigd dat de evaluatie van de onderzoeksoutput niet enkel door middel van kwantitatieve indicatoren gestuurd kan worden maar dat alle aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces (van onderzoeksvraag en -methodes tot kennis en maatschappelijke valorisatie) hierbij een rol spelen. Zo vormen ook interdisciplinariteit, samenwerking en maatschappelijke valorisatie voor het VLIZ belangrijke aspecten in het (mariene) onderzoeksproces.
Foto: Open Science (UNESCO)

Geïnspireerd door de principes van de ‘San Francisco Declaration on Research Assessment’ (DORA), zal het VLIZ nagaan welke concrete acties ondernomen kunnen worden in de verdere ontwikkeling van de beoordelingsprocedures van onderzoek.

Een van de acties is de oprichting van het VLIZ Open Science Platform (VOSP), waarmee VLIZ in de komende jaren belangrijke stappen zet in de transitie naar 'Open Science'. De erkenning van andere vormen van onderzoeksoutput (naast wetenschappelijke artikels) en het open ter beschikking stellen van onderzoeksgegevens en hun metadata maken hier integraal deel van uit.  Het door het VLIZ beheerde informatiesysteem IMIS toont momenteel al meerdere onderzoeksoutputs. Zo bevatten de wetenschappelijke CV’s meer dan enkel A1-publicaties. De manier waarop VLIZ marien onderzoek presenteert zal verder evolueren onder invloed van de ‘Open Science’ ontwikkelingen. Om de bredere maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te meten zal het gebruik van onder andere altmetrics, open peer review en FAIR-gegevensuitwisseling verder toenemen.
 

Link: https://sfdora.org/[Overzicht] [Login]