Projecten en beurzen filantropie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten en beurzen filantropie

Om als VLIZ-filantropieproject te worden gehonoreerd dient elk initiatief bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis over kust- en zeegebieden ergens ter wereld. Elk project dient een neutrale, objectieve boodschap in zich te dragen. Projecten kunnen louter door nieuwsgierigheid of verwondering gedreven worden. Indien niet, dan dienen ze in elk geval op korte of langere termijn bij te dragen aan de verduurzaming van het beheer van de wereldzeeën, en dit door nieuwe wetenschappelijke kennis en meetgegevens te genereren. Ten slotte strekt het tot aanbeveling dat de projecten, naast professionele wetenschappers, ook de jeugd en andere brede lagen van de maatschappij actief betrekken in de kennisvergaring en -opbouw (burgerwetenschap, oceaangeletterdheid). Elk project dient ondersteund te worden door minstens één VLIZ-medewerker die zal optreden als meter of peter van het project.

Meten is weten, burgers kunnen helpen

Een concreet project dat gesteund wordt is het strandobservatienetwerk SeaWatch-B.

Het VLIZ bouwt mee aan een meetnetwerk voor onze kustwateren met de hulp van experten en vrijwilligers. Door op regelmatige basis en met gespecialiseerde meetapparatuur het strand en de Noordzee te monitoren, wordt een groot volume aan data gegenereerd waarmee onze wetenschappers aan de slag kunnen om hun kennis te verscherpen, problemen te analyseren en mogelijke oplossingen voor te stellen.

 

De zee is een bron van inspiratie en innovatie

Innovatieve onderwerpen kunnen in onderzoeksprojecten onderzocht worden. Door uw bijdrage kunnen jonge wetenschappers onderzoek verrichten naar alle mogelijke thema’s, met de nadruk op opkomende en nieuwe kwesties, zoals de verkwalling van de zee, plasticvervuiling, pas ontdekte mariene structuren, fenomenen en soorten, onderwaterarcheologie of nieuwe technologieën voor staalname en exploratie.

 

De oceaan kent geen grenzen

Om een antwoord te bieden op vraagstukken over onze wereldzeeën is een wereldwijd en interdisciplinair netwerk van mariene onderzoekers nodig. Via zijn noord-zuidwerking wil het VLIZ de mogelijkheid bieden aan jonge wetenschappers om kennis te vergaren en ervaring uit te wisselen met collega’s in andere kustregio’s.