Raad van Bestuur | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Raad van Bestuur

Het VLIZ wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, bestaande uit 14 leden, die beslist over alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering  zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur wordt minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen op uitnodiging van de voorzitter.

In de Raad van Bestuur zijn, conform de statuten, twee mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen en acht mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid. De Raad van Bestuur laat zich bijstaan door een dagelijks bestuur en richt in zijn schoot een aantal comités op.

De taken en werking van de Raad van Bestuur en de benoeming en kwalificaties van de bestuurders kunnen teruggevonden worden in het VLIZ Charter Deugdelijk Bestuur.

De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt:

 • De voorzitter is Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen
 • De acht leden voorgedragen door de Vlaamse regering zijn:
  • Colin Janssen, Universiteit Gent, ondervoorzitter
  • Paul Breyne, eregouverneur
  • Nathalie Balcaen, Kabinet Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken
  • Jean Berlamont, Katholieke Universiteit Leuven
  • Ilse Hoet, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Romina Vanhooren, Kabinet Staatssecretaris Noordzee
  • Ann Vanreusel, Universiteit Gent
  • Hendrik Wallijn, Bestuurder Partool
 • De twee leden voorgedragen door de provincie West-Vlaanderen zijn:
  • Guido Decorte, gedeputeerde (secretaris)
  • Anthony Dumarey, provincieraadslid
 • De drie overige leden zijn:
 • De regeringscommissarissen zijn:
 • Wonen de vergaderingen bij: