Realisaties | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Realisaties

Het VLIZ dankt al zijn schenkers van harte voor hun steun. Met uw gift kunnen we onze grenzen verleggen in het helpen van de zeeën en oceaan! Meer informatie over de besteding van de ontvangen giften kan u hier vinden.

Jaarverslag

Alle activiteiten van het afgelopen jaar die gerealiseerd werden door de VLIZ-filantropiewerking zijn mooi gebundeld in een jaaroverzicht.

Download hier het jaarverslag voor schenkers 2016

Transparantie

Uw gift wordt aangewend om projecten te steunen die de zee ten goede komen. U kunt erop vertrouwen dat dit transparant gebeurt.

 • Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw onderschrijft de Ethische Code van deVereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
 • U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank http://cri.nbb.be/bc9/ of op de website www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting.
 • Onze rekeningen worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.

Waarvoor wordt uw gift gebruikt?

Inkomsten 2016

 • Projecten en beurzen: 4.118,000 EUR (24%)
 • Lidgelden: 9.525,00 EUR (55%)
 • Schenkingen: 1.789,95 EUR (10%)
 • Andere inkomsten: 1.888,45 EUR (11%)

Totaal: 17.321,40 EUR

 

 

Uitgaven 2016

 • Project SeaWatch-B: 3.155,72 EUR (18%)
 • Project WoRMS Editors: 1.258,77 EUR (7%)
 • Project kustbeheer Chili: 5.673,46 EUR (32%)
 • Fonds Zuidwerking: 4.753,50 EUR (27%)
 • Fondsenwervingskosten: 2.082,60 EUR (12%)
 • Administratie: 776,3 EUR (4%)

Totaal: 17.657,34 EUR

 

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift.

Tina Mertens, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 21 33 of via filantropie@vliz.be