Reisbeurzen noord-zuidwerking | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Reisbeurzen noord-zuidwerking

In het kader van internationale samenwerkingsakkoorden tussen VLIZ en wetenschappelijke instellingen in het Zuiden, kent VLIZ jaarlijks enkele reisbeurzen toe. Met deze beurzen kunnen veelbelovende studenten en jonge onderzoekers in mariene wetenschappen tijdens een kort verblijf kennis uitwisselen en praktijkervaring opdoen in de laboratoria van mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen.

Filantropie reisbeurzen 2017

In het kader van de lopende samenwerking tussen VLIZ en Kenia kende VLIZ drie reisbeurzen toe aan studenten verbonden aan de Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI), de Technical University of Mombasa (TUM) en de University of Nairobi (UoN).

Tijdens een kort verblijf van 1 week (maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017) in Vlaanderen, hebben deze veelbelovende onderzoekers de kans gekregen deel te nemen aan de VLIZ Marine Science Day 2017 (3 maart 2017). Daarnaast konden ze praktijkervaring opdoen aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin en in de laboratoria van een aantal mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen.

Voor elk van de drie hierboven genoemde instituten, werden contactpersonen aan het instituut rechtstreeks gevraagd een student voor de reisbeurs te selecteren en een korte CV van de student te bezorgen. De student moest ingeschreven zijn in een MSc of PhD-programma in mariene wetenschappen in het instituut en jonger zijn dan 35 jaar. Elke reisbeurs was EUR 1.500 en werd door het VLIZ beheerd voor het boeken van de vlucht (laagste tarief), huisvesting en het voorzien van een kleine per diem voor de student voor lokale kosten.

De activiteiten van de jonge mariene wetenschappers in België waren te volgen op de VLIZ Facebook-pagina.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tina.mertens@vliz.be.