VLIZ werft aan: HR-manager | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ werft aan: HR-manager

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een HR-manager (m/v/x, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur) voor de afdeling Centraal Ondersteunende Diensten.

Situering

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) ondersteunt het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ is een coördinatie- en informatieplatform, een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek, dat ook fungeert als internationaal aanspreekpunt. Belangrijke activiteiten zijn nationale en internationale netwerking, informatie- en databeheer, wetenschapscommunicatie voor het beleid, het onderwijs en het grote publiek, en logistieke ondersteuning van onderzoek. Zo ook kreeg VLIZ de opdracht van de Vlaamse overheid voor het huisvesten en het ondersteunen van internationale organisaties zoals het UNESCO/IOC Project Office for IODE, het European Marine Board-secretariaat en EMODnet-secretariaat op de InnovOcean site te Oostende en het Joint Programming Initiative on Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans)-secretariaat te Brussel.

Het VLIZ ondertekende in 2017 een nieuw convenant met het Vlaamse Gewest voor de periode 2017‑2021 waarbij het nieuwe mandaten kreeg toegewezen. Een belangrijke bijkomende strategische doelstelling voor het VLIZ is sindsdien het initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van innovatief en multidisciplinair marien onderzoek, en dit ten dienste van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en internationale mariene onderzoeksgroepen.

Door het hiermee gepaard gaand stijgend aantal personeelsleden en de complexere sociale wetgeving, wil het VLIZ zijn HRM-beleid verder professionaliseren. De voorliggende vacature situeert zich binnen deze professionalisering.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een HR-manager (m/v/x, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur) voor de afdeling Centraal Ondersteunende Diensten.

Het VLIZ stelt in elke functie de volgende waarden voorop: enthousiaste betrokkenheid, open dienstbaarheid, uitmuntende professionaliteit en integriteit.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Deze medewerker zal, onder leiding van het afdelingshoofd Centraal Ondersteunende Diensten, instaan voor:

 • Personeelszaken
  • Uitbouw en opvolging van een professioneel HRM-beleid
  • Ondersteuning personeelsadministratie (o.a. uitschrijven vacatures en coördineren sollicitatieprocedure)
  • Opmaak en jaarlijkse update van functiebeschrijvingen
  • Uitstippelen HRM-beleid, inclusief professionele loopbaan
  • HRM-principes en –procedures definiëren, in afstemming met wettelijke vereisten
  • Adviseren van management over te nemen maatregelen
  • Opmaak van een jaarlijks opleidingsplan
  • HRM-procedures afstemmen met wettelijke formaliteiten
  • Opmaken van policies voor dienstreizen, campagnes…
  • Onthaal en coördinatie van jobstudenten
 • Administratieve en praktische ondersteuning van de instelling
  • Onderhoud van personeelspagina’s op intranet van het VLIZ
  • Opmaak en jaarlijkse update van de onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers
  • Faciliteren van een vlotte werking van de afdeling en de instelling
 • Back-up voor de collega’s van de afdeling Centraal Ondersteunende Diensten, o.a. interne communicatie aan VLIZ-medewerkers en andere bewoners van de InnovOcean-site en externe communicatie met klanten en leveranciers.

Profiel

Kennis

 • Bachelordiploma, of gelijkwaardig door ervaring, met affiniteit en kennis van Human Resources Management (hard & zacht)
 • Minimaal 3 jaar ervaring in HRM vereist
 • Goede kennis van MS Office
 • Grondige kennis van Nederlands en Engels

Vaardigheden

 • Organisatorisch aangelegd
 • Sterke administratieve vaardigheden
 • Vlotte communicator (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Nauwkeurigheid
 • Autonoom kunnen werken
 • Collegialiteit en bereidheid tot teamwork
 • Flexibiliteit naar taken, werktijden en werkomstandigheden
 • Klantvriendelijkheid en dienstbaarheid
 • Loyauteit, tact en discretie (tegenover werkgever, collega’s, derden)
 • Zin voor nauwkeurigheid en stiptheid
 • Zin voor initiatief
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Bereidheid tot vorming
 • Diplomatische ingesteldheid

Bijkomende informatie

Voor meer informatie over deze vacature en de taakomschrijving, contacteer:
An Vanhoorne, afdelingshoofd Centraal Ondersteunende Diensten, HR & Financieel Coördinator
E-mail: an.vanhoorne@vliz.be

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende job in de dynamische omgeving van het VLIZ, een contract van onbepaalde duur en een salaris volgens diploma/ervaring (barema’s van het Vlaams personeelsstatuut). Daarnaast zijn er een aantal reglementaire vergoedingen, onder andere vakantiegeld, eindejaar toelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer en een aantrekkelijke verlofregeling.

Overtuigd van uw mogelijkheden in deze functie?

Bezorg dan uw sollicitatiebrief met uw curriculum vitae ten laatste op vrijdag 1 februari 2019:

 • Per post: Jan Mees, Algemeen directeur VLIZ, InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
 • Per mail: jobs@vliz.be met onderwerp “Vacature HR-manager”
 • Telefonisch: u kan ons contacteren op het nummer +32 (0)59 34 21 30
Het VLIZ draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. U wordt aangeworven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventueel handicap.

Procedure

Op basis van de ontvangen sollicitatiebrieven en cv’s wordt een selecte groep kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. U wordt per e-mail geïnformeerd.
De gesprekken gaan door op donderdag 14 februari 2019 in de kantoren van het VLIZ.