Onderzoeksthema's | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Onderzoeksthema's

Het onderzoek aan het VLIZ is onderverdeeld in zes grote onderzoeksthema's. Alle thema's laten een multidisciplinaire benadering toe van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

  • Ocean Services in a Changing Ocean is bedoeld om ons begrip van dynamische mariene ecosystemen en hun diensten voor de samenleving te verbeteren.
  • Ocean Past omvat prehistorisch, archeologisch en historisch zeeonderzoek.
  • Ocean Observation dekt onderzoek naar technologieën voor het verbeteren van de detectie en identificatie van patronen en processen in de oceaan.
  • The Ocean and Human Health probeert het effect van de zeeën, de oceaan en kustgebieden op de menselijke gezondheid en welzijn beter te begrijpen.
  • Policy Driven and Responsive Mode Research behandelt nieuwe onderwerpen met lokale, regionale of internationale prioriteit.
  • Blue Sky Research ondersteunt uitstekend, maar risicovol onderzoek met betrekking tot de oceaan.