Homepage | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

 • VLIZ werft aan: Post-doc Onderzoekersassistent Plastic Zwerfafval

  2023-06-02
 • VLIZ werft aan: Oceanographic Data & Sensor Expert

  2023-06-02
 • Hoe realistisch is EU-ambitie om nulvervuiling in mariene wateren te bekomen onder huidige wetgeving?

  2023-05-17
 • Zes laureaten ontvangen Brilliant Marine Research Idea-beurs

  2023-04-28
 • Calling in our Corals: burgers helpen onderwatergeluiden te herkennen

  2023-04-19
 • Na Brexit, een andere toekomst voor de Vlaamse visserij

  2023-04-12
 • Vlaams Instituut voor de Zee officieel bekrachtigd als UN Ocean Decade Partner

  2023-04-03
 • VLIZ' eerste multi-robotmissie ondersteunt onderzoek naar onderzeese ravijnen

  2023-03-30
 • Werk jij deze zomer als jobstudent op het VLIZ?

  2023-03-10
 • Offshore windmolens in gebroken kleilagen, wat zijn de risico’s?

  2023-02-10

Over VLIZ

Over VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee staat voor degelijk interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen, burgers, beleidmakers en industriële partners in Vlaanderen, België en via internationale samenwerking.

 • Het VLIZ wil meerwaarde creëren door onderzoek te initiëren en uit te voeren in samenwerking met academische en industriële partners.
 • Dienstverlening naar de Vlaamse zeewetenschappers, het onderwijs, het brede publiek, het beleid en de industrie is richtinggevend in onze werking.
 • Als partner in diverse projecten en netwerken bevorderen we de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs.

Ontdek op deze website de interdisciplinaire mariene onderzoekswereld in de breedste zin van het woord!