IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Mrs Martens, Chantal
  Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
  Function: Blue Innovation Officer
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0-59-34 14 82
  GSM: +32-(0)470-11 21 29
  E-mail:
Chantal Martens
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
 • Period: From 1st Sep 2008 till 30th Sep 2018
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
 • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, more
 • Nor Vision update 'Coastal Water Management' for Belgium and the Netherlands. Trends, opportunities/ threats and potential themes and projects for transnational cooperation under Interreg in a new funding period, more
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank, more
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende, more
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, more
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, more
 • Technisch wetenschappelijke bijstand kustmorfologische modellering, more
 • Testerep - Evolution of the Flemish seascape 5000 BP - present, more
A1 Publications (5) [show]
Books (3) [show]
Book chapters (23) [show]
Thesis [show]
Abstracts (6) [show]
Reports (17) [show]