Homepage | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

 • Peter Landschützer aangesteld als nieuwe onderzoeksdirecteur

  2022-09-01
 • Het VLIZ verhuist!

  2022-08-23
 • 'De Zee als Goed Doel' blikt terug op het werkingsjaar 2021 via jaarverslag voor schenkers

  2022-08-01
 • Het VLIZ groeit in al zijn afdelingen en zoekt diverse medewerkers

  2022-07-12
 • De zee van de toekomst verdient aangescherpte mariene wetenschapscommunicatie

  2022-07-12
 • Een klare kijk op de Belgische recreatieve visserij

  2022-07-07
 • Aan de slag met mariene STEM-modules voor het lager onderwijs

  2022-06-29
 • Herbeleef de Blue Economy Science Summit - BESS2022

  2022-05-28
 • Escape room scholenwedstrijd PlaneetZee

  2022-05-13
 • Provincie West-Vlaanderen en VLIZ samen in zee

  2022-05-04

Over VLIZ

Over VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee staat voor degelijk interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen, burgers, beleidmakers en industriële partners in Vlaanderen, België en via internationale samenwerking.

 • Het VLIZ wil meerwaarde creëren door onderzoek te initiëren en uit te voeren in samenwerking met academische en industriële partners.
 • Dienstverlening naar de Vlaamse zeewetenschappers, het onderwijs, het brede publiek, het beleid en de industrie is richtinggevend in onze werking.
 • Als partner in diverse projecten en netwerken bevorderen we de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs.

Ontdek op deze website de interdisciplinaire mariene onderzoekswereld in de breedste zin van het woord!