Aanleveren | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Aanleveren

Het VLIZ streeft ernaar de Vlaamse mariene wetenschappers zo goed mogelijk te ondersteunen in het beheer van data. Essentieel voor het gebruik en de interpretatie van wetenschappelijke data is de documentatie van de data en de beschikbaarheid van databestanden.

Om dit te vergemakkelijken stelt het VLIZ enkele systemen ter beschikking die wetenschappers in staat stellen hun data te archiveren, te delen, te beschrijven en te publiceren:

Het submit formulier kan u gebruiken indien u uw dataset door het VLIZ wil laten publiceren, maar ook indien u enkel het bestaan ervan wil adverteren via een datasetbeschrijving in IMIS.
Submit formulier

Indien u uw onderzoeksdata wil archiveren kan u gebruikmaken van het Marien Data Archief (MDA). De MDA biedt u de mogelijkheid data te bewaren in een afgeschermde persoonlijke folder, overzicht te creeëren van de databestanden in uw instituut of onderzoeksgroep en als open data repository..
Lees meer

Het VLIZ biedt wetenschappers de mogelijkheid om hun data formeel te publiceren met een Digital Object Identifier (DOI). Een formele data publicatie procedure zorgt ervoor dat geciteerde data traceerbaar is en wetenschappers erkenning kunnen krijgen voor hun werk.
Lees meer

Voor meer informatie over de bovenstaande services kunt u terecht bij data@vliz.be
De principes die het datacentrum hanteert bij het behandelen van uw data kunt u terugvinden in ons databeleid.