Databeleid | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Databeleid

Het VLIZ biedt begeleiding, technologieën en instrumenten aan aan wetenschappers en beleidsmakers ter ondersteuning van marien databeheer. Binnen de internationale netwerken werkt het datacentrum mee aan de uitbouw van infrastructuren en bevordert het de datadoorstroming vanuit België. Het werkt vanuit een beleid dat gebaseerd is op de IOC data policy en bouwend op een nauwe vertrouwensrelatie met de Belgische zeewetenschappers.

Vrije uitwisseling van data - open data policy:

Het VLIZ is voorstander van een vrije uitwisseling van data. Data dienen zo veel mogelijk beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek op zowel nationaal als internationaal niveau. Het VLIZ ziet het als zijn kerntaak om die dataontsluiting te faciliteren. Data waar het VLIZ de primaire bron van is, zoals data verworven tijdens de VLIZ-monitoring in het kader van LifeWatch, worden steeds publiek ontsloten. Metadata die het bestaan van een dataset illustreren worden steeds publiek ontsloten, tenzij expliciet aangevraagd werd om dit niet te doen.

 

Open dialoog met de data-eigenaar:

In vele gevallen zijn er argumenten waardoor geen of slechts een beperkte toegang verleend kan worden. Het VLIZ respecteert deze beperking en zal in samenspraak met de data-eigenaar een op maat uitgewerkt databeleid opzetten. Het VLIZ zal de ontsluiting van data volgens dit beleid verder opvolgen, ook na het verloop van de context waarin de datapolicy werd opgesteld. Bijvoorbeeld, in het kader van specifieke projecten wordt vaak door de partners een moratoriumperiode gevraagd tot de gegevens of resultaten van het project gepubliceerd zijn.

 

Gebruik van gegevens:

Gebruik van gegevens moet steeds erkend worden of het nu om publieke of aangevraagde data gaat. Op elk moment van download of transfer vermeldt het VLIZ de erkenning van de databron. Indien een substantieel deel van de gegevens gebruikt wordt spoort het VLIZ de gebruiker aan om contact op te nemen met de oorspronkelijke bron van de gegevens. Het VLIZ organiseert dit door de inbouw van disclaimers in datasystemen en door opname van citaties in het metarecord van de dataset. De werknemers van het datacentrum brengen bij iedere data-aanlevering de aanvrager hiervan op de hoogte.