Europese infrastructuur | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

 • LifeWatch

  LifeWatch is een Europese infrastructuur voor biodiversiteitsonderzoek.

 • ICOS

  ICOS is een Europese onderzoeksinfrastructuur die de broeikasgasbalans van het Europese continent monitort.

 • EMBRC

  EMBRC is een Europese onderzoeksinfrastructuur die toegang verleent tot mariene soorten.

 • EMODnet

  EMODnet is een data-infrastructuur die een veelheid aan Europese mariene gegevens ter beschikking stelt.