IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Verwaest, Toon
ORCID
Thesaurustermen: Erosiebescherming kust; Integraal kustzonebeheer; Kustbescherming; Kustveiligheid bij extreme stormen
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust en Waterbouwkundige Constructies (KUSTWACON), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 61 87
  GSM: +32-(0)476-59 04 70
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 
 • Hydralab+ WALOWA, meer
 • Afstemming Xperta-ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge, meer
 • AvdT - Golven in het estuarium, meer
 • Belgian Ocean Energy Assessment, meer
 • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, meer
 • Correlatie NAO en Schelde-afvoer, meer
 • CREST golftankproeven, meer
 • Design coastal safety measures Middelkerke, meer
 • Design coastal safety measures Raversijde-Mariakerke-Wellington West, meer
 • Effect zandwinning op kustveiligheid, meer
 • Empirical overtopping law for very shallow foreshores, meer
 • Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, meer
 • Extreem golfklimaat kusthavens, meer
 • Follow up DURCWAVE, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Meetcampagne in het kader van aanslibbingsproblematiek haven en jachthavens van Nieuwpoort, meer
 • Mud consolidation tests, meer
 • Ontwerp pilot zandmotor, meer
 • Optimized hybrid model for coastal safety assessment, meer
 • ROR kaarten kust 2019, meer
 • SUSCOD pilot Zeebrugge ten westen van Vandammesluis, meer
 • Sustainable Coastal Development in Practise, meer
 • Sustainable Coastal Risk Management in 2050, meer
 • Wave boundary conditions at Montgomerydok and station area in Oostende, meer
 • Kartering zeewering en aansluitende kuststrook en kusthavens aan de Belgische kust, meer
 • Positie van blokkendammen in Zeebrugge, meer
 • Topografie strand Vlaamse Kust, meer
 • Topografie zeewerende duinen Vlaamse Kust, meer
 • Topografie Zwin, meer
 • Vegetatie zeewerende duinen Vlaamse Kust, meer
 • Vegetatie Zwin, meer
 • Wave tank simulations of overtopping over a sea dike with very shallow foreshore conditions, meer
A1 publicaties (13) [show]
Boeken (23) [show]
Boek hoofdstukken (70) [show]
Thesissen (4) [show]
Abstracts (45) [show]
Rapporten (230) [show]
Overige publicaties (27) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (5) [show]