Jaarboek | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarboek

Het VLIZ-jaarboek is een rijkelijk geïllustreerde en uitgebreide bundeling van alle acties van het VLIZ per kalenderjaar: de nieuwe samenwerkingen, initiatieven en projecten, de resultaten van lopende projecten, de georganiseerde evenementen, de VLIZ-publicaties, uitgereikte prijzen, aankopen, en zoveel meer. Het omvat daarnaast ook de belangrijkste cijfermatige gegevens met betrekking tot onze werking in dit boekjaar en maakt het mogelijk deze te evalueren en naar waarde in te schatten (sinds 2012 in afzonderlijke online bijlage). De jaarboeken kunnen online geconsulteerd worden (zie hieronder), of opgevraagd worden op papier (zolang de voorraad strekt) via +32-(0)59-33 60 00 of info@vliz.be.

Filter:Niet alle resultaten worden weergegeven gebruik de jaar filters indien u oudere publicaties zoekt.