Marien Station Oostende | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Marien Station Oostende

Het Mariene Station Oostende (MSO) is een kustgebonden hub beschikbaar voor alle Vlaamse wetenschappers. Het MSO bevat multifunctionele laboratoria, biedt opslagplaats voor wetenschappelijk materiaal en heeft ruimte voor publieksactiviteiten. In 2021 is aan de bouw van een uitbreiding, Ocean Innovation Space (OIS) genaamd, begonnen. De finalisering is voorzien in 2022. De OIS zal extra laboratoria en bureelruimte, alsook werkplekken, bevatten.

Het huidige Mariene Station Oostende (MSO) is gelegen in 4 voormalige pakhuizen aan de westelijke zijde van de “Halve Maan” site, aan de Oostendse oostelijke havenzijde (groene stippellijnen). Het MSO is een wetenschappelijke hub aan zee en wordt gebruikt door een diverse groep wetenschappers, gaande van biologen tot geologen en archeologen. Het MSO accomodeert verscheidene faciliteiten, verdeeld over 4 pakhuizen, elk met hun eigen functie.

Loods 1 bevat een klimaatkamer, waar gecontrolleerde experimenten plaatsvinden, en een grote (100 m²) koelruimte met zeewatertanks. Deze worden gebruikt als experimentele ruimtes (mesocosm) waar pH en temperatuur onder controle worden gehouden. Er vindt vooral onderzoek naar vissen en andere organismen plaats. Loods 1 dient ook als opslag- en verwerkingsplaats voor mariene archeologische vondsten.

Loods 2 bevat alle laboratoria

  1. Het Biologie lab (37 m²) bevat onder meer een zooplanktonscanner, een Flow Cam en een flow cytometer.
  2. Het DNA lab (33 m²), is uitgerust met een Agilent 2100 Bioanalyzer, een LightCycler 96 en een SpectraMax iD3.
  3. Het chemische labo (48 m²), bevat onder meer een anorganic carbon analysis toestel, een alkalinity measuring device en een nutrient analyzer
  4. Het microscopie lab huist onder meer een scanning electron microscope, een FT-IR microscoop en een fluorescentie microscoop.

Loods 2 dient ook als opslag- en droogplaats voor het materiaal van het Wetenschappelijke duikteam.

Loods 3 wordt vooral gebruikt als een werkplaats, en zodoende is alle technische infrastructuur (vooral werkplekken) er voorzien, maar ook het electronica-lab bevindt zich in deze loods. Daarnaast wordt de ROV onderhouden in deze loods en staat de RIB Zeekat er droog als hij niet op zee is. Langs loods 3 bereik je ook de core repository (70 m²).

Loods 4 doet dienst als opslagplaats voor wetenschappelijk materiaal en huisvest het mariene robotica lab, waar AUV Barabas en USV Adhemar worden onderhouden.

Naast de loodsen zijn ook twee residentiële woningen en een buitenplaats aanwezig op de site. De residentiële woningen bevatten bureau's van drie afdelingen: infrastructuur, mariene robotica (MRC) en het mariene observatiecentrum (MOC). De buitenplaats bevat (onder meer) de containers voor de ROV en vibrocorer, maar ook verschillende mesocosms, gebruikt in het kader van het ESFRI EMBRC programma. Bovendien is er voldoende plats voor zoetwaterbaden, nodig voor het ontzilten van archeologisch waardevol materiaal.

   Foto's van het Mariene Station Oostende

Sinds 2021 is aangevat met de afbraak van de oude loodsen aan de oostelijke zijde van de “Halve Maan” site en de daaropvolgende bouw van de Ocean Innovation Space (OIS) (oranje stippellijn). Het OIS zal opgebouwd worden in 2 fases, waarbij in een eerste fase de installatie van een zeewaterleiding en de bouw van extra opslagplaatsen en werkplekken voorrang zal krijgen. Dit omvat onder meer de nieuwe mariene robotica loods (gelijkvloers), verschillende laboratoria (eerste verdieping) en nieuwe bureaus en een groot terras op de bovenste verdieping. In fase 2 zullen verschillende opslagplaatsen, een MRC test-faciliteit en een STE(A)M lab worden toegevoegd aan het gelijkvloers, terwijl de eerste verdieping vooral zal uitgebreid worden met extra laboratoria en de bovenste verdieping met extra bureel- en een publeksruimte. De WO2 bunker (gele stippellijn), verbindt het MSO en de OIS en zal ingericht worden als een bio-databank en een digitale belevenisruimte. Samen met het oude droogdok (blauwe stippellijn) zullen beide geïmplementeerd worden in het design, zodat bezoekers en toeristen een idee krijgen van de rijke geschiedenis van deze site. Na de renovatie zal de gehele site er uit zien als een klein visserijdorp, zodat het maritieme verleden bewaard blijft.

Oude loodsen

Ocean Innovation Space na de uitvoering van fase 2.

Voor vragen over de wetenschappelijke inrichting en het gebruik, contacteer VLIZ.

Indien u als wetenschapper gebruikmaakt van de zeewetenschappelijke infrastructuur en apparatuur die door het VLIZ ter beschikking gesteld worden, gelieve daar dan naar te refereren in uw publicaties, in het bijzonder bij het gebruik van het Marien Station Oostende

Hoe kan je het Mariene Station Oostende bereiken?

Adres: Halve Maan site, Slipwaykaai 2, 8400 Oostende

 

To Google maps