Monitoring | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Monitoring


[IMERS]
Geïntegreerde mariene omgevingsmetingen en stalen
Database met meetgegevens van staalnamecampagnes van Belgische deel van de Noordzee en internationale wateren.
[ website ] [ data ]


[LifeWatch.be]
Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen.
LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.
[ website ] [ metadata ]


[MIDAS]
Marine Information and Data Acquisition System
Deze reeks van programma's werd ontwikkeld om de cruises van de RV Zeeleeuw te plannen, de onderzoeksactiviteiten te registreren en die tijdens deze cruises en navigatie, metereological en oceanografische parameters vast te leggen onderweg.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[MVB]
Meetnet Vlaamse Banken
Meetnet Vlaamse Banken voor het in realtime verzamelen van oceanografische en meteorologische gegevens (weer, wind, golven, getij, ...) langsheen de Belgische kust en op het Belgisch continentaal plat.
[ website ] [ data ]


[NSBP]
Noordzee Benthos Project
Het integreren van macrobenthische infauna data (1999-2001) van verschillende bronnen, inclusief nationale monitoringssurveys, in zachte bodemsedimenten van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[
OMES]
Onderzoek Milieu effecten Sigma plan
Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken.
[ website ] [ metadata ]


[ScheldeMonitor]
ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium
De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.
[ website ] [ data ] [ metadata ]

Spuikom website
Activiteiten en monitoring (o.a. waterkwaliteit) in en rond de spuikom te Oostende.
[ website ] [ data ]


[Vogelslachtoffers]
Tellingen van aangespoelde vogels langs de Belgische kust
Resultaten van de jaarlijkse tellingen van aangespoelde vogels, waarbij men zelf met het cijfermateriaal aan de slag kan om grafieken te genereren.
[ website ] [ data ] [ metadata ]