VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

EU-Commissaris Sinkevicius benadrukt belang van de Blauwe Economie tijdens bezoek aan Oostende

Toegevoegd op: 2021-09-07
Op 6 september 2021 bracht EU-Commissaris voor Milieu, Oceaan en Visserij Virginijus Sinkevicius een bezoek aan Oostende om nader kennis te maken met een aantal lokale initiatieven binnen de duurzame blauwe economie in België. De EU-commissaris hield in het gezelschap van Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits onder andere halt op het Marien Station Oostende en bezocht het burgerwetenschapsinitiatief CoastSnap. ...

Wereldwijd ingezette plasticvangers in rivieren, havens en oceaan kritisch bekeken

Toegevoegd op: 2021-08-30
De toenemende plasticvervuiling in de zeeën en oceaan is één van de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Publieke organisaties, beleidmakers en het bedrijfsleven zoeken allen naar oplossingen om dit urgente probleem aan te pakken. Aanzetten tot gedragsverandering en een slim beleid blijven nog steeds het meest efficiënt om te vermijden dat zwerfvuil überhaupt in het milieu terecht komt. Voorkomen dat plastic de oceaan bereikt door het te onderscheppen uit binnenwateren, of het in de oceaan opgehoopte plastic afval opruimen, dragen ook bij aan de oplossing. In een nieuwe beleidsinformerende nota legt het VLIZ verschillende types plasticvangers naast elkaar. Hoe werken ze en hoe verschillen ze van elkaar? Welk type werkt het best in welke situatie? Waar liggen nog lacunes in kennis en ontwikkeling? Kortom: welke kansen bieden ze op een plasticvrije oceaan? ...

Hoeveel CO2 neemt de oceaan op? Overzicht van alle metingen in de SOCAT-atlas

Toegevoegd op: 2021-08-25
De nieuwste editie van de Surface Ocean CO2-atlas (SOCAT) met daarin 31 miljoen metingen uit de periode 1957-2021 toont aan hoe de CO2-opname door de wereldwijde oceaan is toegenomen. Ook het door Vlaanderen ondersteunde VLIZ en Integrated Carbon Observation System (ICOS) dragen bij tot deze door de gemeenschap aangestuurde databank. Op de atlas gebaseerde dataproducten helpen bij het kwantificeren van de koolstofput en de verzuring van de oceaan. Maar ook bij de evaluatie van sensorgegevens en biogeochemische klimaatmodellen, die de beleidsmakers in klimaatonderhandelingen essentiële informatie moeten verschaffen. ...

De Noordzee, een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming?

Toegevoegd op: 2021-07-08
De Noordzee speelt al decennialang een centrale rol in het Europese energielandschap omwille van zijn historische rijkdom aan fossiele brandstoffen. Het Noordzeegebied beschikt echter ook over heel wat troeven om – nu en in de toekomst – een sleutelrol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het VLIZ hield in zijn nieuwste beleidsinformerende nota verschillende mariene klimaatmitigerende benaderingen tegen het licht – en selecteerde er daarbij vijf die op de Noordzee kunnen gerealiseerd worden: (1) Offshore hernieuwbare energie, (2) Koolstofscaptatie en -opslag (CCS), (3) Marine geo-engineering, (4) Blue Carbon en (5) Mariene reservaten. Hoewel elk van de verschillende pistes een zekere belofte inhouden, blijken er ook belangrijke ecologische en maatschappelijke aandachtspunten. ...

#pCO2compare: Groot interkalibratie-experiment moet onzekerheden in CO2-waarnemingen in oceaan verminderen

Toegevoegd op: 2021-06-30
De oceaan vangt wereldwijd naar schatting ongeveer 25% op van de door de mens uitgestoten koolstofdioxide. Dit cijfer blijkt echter nog zeer onnauwkeurig. Tijdens de komende twee weken vindt in het VLIZ Marien Station Oostende een uniek experiment plaats. Observatoren van mariene koolstof gaan samen met de ontwikkelaars van meetsystemen en sensoren de uitdaging aan voor een grootse interkalibratie-oefening met 28 verschillende sensoren. De mariene tak van de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) neemt hierin het voortouw en wil met deze actie de onzekerheden in de wereldwijde waarnemingen wegwerken. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]