VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Impact van schadelijke algenbloeien verwacht toe te nemen, als vraag zeevoedsel en kustontwikkelling groeit

Toegevoegd op: 2021-06-08
De Verenigde Naties lanceren voor het eerst een syntheserapport van duizenden schadelijke algenbloeien wereldwijd. Na 7 jaar werk door een honderdtal experts uit 35 landen – waaronder ook VLIZ-onderzoeker Maarten De Rijcke – vormt deze publicatie dé basislijn voor het opvolgen van toekomstige veranderingen in de verspreiding, frequentie en intensiteit van de schadelijke, en vaak ook giftige algenbloeien. De schadelijke impact ervan blijkt sterk te verschillen van regio tot regio, en afhankelijk van dewelke van de 250 schadelijke microalgen tot bloei komt. Overexploitatie van het mariene ecosysteem lijkt de schadelijke effecten sterk te doen toenemen, en vraagt meer onderzoek naar duidelijke verbanden. ...

RV Simon Stevin ontvangt label voor gestandardiseerde metingen van broeikasgassen

Toegevoegd op: 2021-06-07
ICOS, het ‘Integrated Carbon Observation System’, kondigt aan dat 12 extra meetstations voor broeikasgassen de strenge kwaliteitscontrole voor gestandaardiseerde gegevensproductie hebben doorstaan. De nieuw gecertificeerde stations, waaronder het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin, bevinden zich in zeven van de 13 ICOS-lidstaten en in alle drie de ICOS-domeinen: atmosfeer, ecosysteem en oceaan. Onder hen drie stations in Italië, twee stations in Duitsland, Denemarken en Finland, en telkens een station in België, Tsjechië en Noorwegen. ...

PlaneetZee-scholenwedstrijd: welke klas ontsnapt uit de VLIZ-escape room ‘Klimaat en de oceaan’

Toegevoegd op: 2021-05-21
Bij de start van het schooljaar 2021-2022 lanceert VLIZ een nieuwe wedstrijd voor klassen van het middelbaar onderwijs. Leerlingen moeten in de klas zoveel mogelijk aan de slag rond het thema ‘Klimaat en de oceaan’. Door je in te lezen, praktische oefeningen uit te voeren en het thema echt te doen leven in de klas, bereid je je optimaal voor. Haalt jouw klas de record-ontsnappingstijd uit onze escape room? ...

Schepen volgen met MarineTraffic kan nu ook per land dankzij LifeWatch Vlaanderen

Toegevoegd op: 2021-05-20
Sinds het incident met de Ever Given in het Suezkanaal hoeft MarineTraffic geen introductie meer. De kans is groot dat je via dit systeem een kijkje hebt genomen om de status van het onfortuinlijke schip te volgen. Bij een recente uitbreiding van de toepassingen van deze veel bezochte website droeg Vlaanderen een belangrijk steentje bij! ...

Draai deze zomer een maand lang mee als jobstudent op het VLIZ

Toegevoegd op: 2021-05-19
Elk jaar rekruteert het VLIZ meerdere jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus of september. Voor de zomer van 2021 zijn we nog op zoek naar een aantal enthousiaste studenten met kennis van IT, videobewerking, journalistiek en taal- en letterkunde. Nog tot en met 15 juni 2021 kan je jouw kandidatuur indienen. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]