SeaWatch-B | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

SeaWatch-B

Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B beoogt om een langetermijnsmeetnetwerk te genereren voor het strand en de kustwateren en dit op basis van een door experten begeleid vrijwilligersnetwerk.

Een groep enthousiaste vrijwilligers wordt door VLIZ-experten opgeleid en van de nodige apparatuur voorzien om op regelmatige basis (seizoenaal) een reeks variabelen vanop het strand en volgens een standaard protocol te meten. Voor het strandwater wordt hierbij gekeken naar de parameters temperatuur en zoutgehalte. Op het strand kunnen, op een afgebakende oppervlakte zeepieren, schaalhorens, aangespoelde kwallen, zwerfvuil evenals de menselijke activiteiten geteld worden. Ook wordt er met een kruinet gesleept om data te verzamelen over bepaalde vissoorten of krabben die in het kustwater leven.

Dit project wordt ondersteund door het filantropie-initiatief van het VLIZ.

Voor meer informatie: surf naar de website van SeaWatch-B.