VLIZ-bibliotheek | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-bibliotheek

De VLIZ-bibliotheek is een openbaar marien wetenschappelijk informatiecentrum en huisvest een schat aan informatie over de Vlaamse kust, de Noordzee en de wereldzeeën. De collectie kan online doorzocht worden, of ter plaatse in de bibliotheek op de InnovOcean site.

Collectie

De VLIZ-bibliotheek beheert een zeer uitgebreide collectie van (inter)nationale marien wetenschappelijke literatuur. De collectie bestaat uit onder andere boeken, kaarten, tijdschriften, rapporten en thesissen en is doorzoekbaar via de online catalogus. Wekelijks wordt via e-mail een overzicht van de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek rondgestuurd.

Meer informatie over de inhoud en de strategie voor het verder uitbouwen van de bibliotheekcollectie is te vinden in het collectiebeleidsplan (2019).

Het VLIZ streeft open communicatie na. De VLIZ-bibliotheek tracht zo veel mogelijk publicaties digitaal vrij toegankelijk te maken. Heel wat Belgische mariene literatuur is digitaal beschikbaar via het Open Marien Archief (OMA).

Contact

De publicaties uit de VLIZ-bibliotheek kunnen niet uitgeleend worden, maar alle documenten kunnen ter plaatse geraadpleegd, gekopieerd of gescand worden.

Aanvragen van literatuur en het aanleveren van eigen publicaties kan via library@vliz.be.

De bibliotheek is momenteel enkel toegankelijk op afspraak! Contacteer ons via email of telefonisch op onderstaande informatie.

VLIZ-bibliotheek
InnovOcean site (Ingang pakhuis 48)
Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
België

Tel.     +32 (0)59 34 21 37
Fax     +32 (0)59 34 21 31
email:  library@vliz.be

Samenwerkingen

De VLIZ-bibliotheek is aangesloten bij onderstaande (inter)nationale netwerken en zet zich als partner in voor de ondersteuning van hun projecten:

  • FELNET is het samenwerkingsverband van bibliotheken, documentatie- of informatiecentra met een hoofd- of deelcollectie omgeving en milieu;
  • VVBAD is de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief & Documentatie en biedt ondersteuning aan bibliotheken, archieven en documentatiecentra;
  • IAMSLIC en EURASLIC, International en European Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers, coördineren de werking van en ondersteunen internationale aquatische informatiecentra;
  • UNESCO IOC Project Office for IODE.