VLIZ-Nieuwsbrief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-Nieuwsbrief

De VLIZ-nieuwsbrief verscheen tussen oktober 2000 en augustus 2005 driemaal per jaar in een oplage van 1 500 exemplaren en was bedoeld om de VLIZ-leden en andere geïnteresseerden te informeren over onze eigen activiteiten. Nieuwe projecten, evenementen, aankopen en tendensen werden met veel fotomateriaal uit de doeken gedaan. Daarnaast werd telkens ook een dossier opgesteld over een zee- of kustgebonden onderwerp, werd één van de Vlaamse mariene onderzoeksgroepen of administraties belicht en hadden we een interview met een ‘gevestigde’ waarde binnen het Vlaamse mariene landschap. De doorlichting in 2004 gaf aanleiding tot een nieuwe communicatiestrategie en hield in dat de VLIZ-nieuwsbrief na 16 nummers werd stopgezet om meer tijd en middelen te kunnen investeren in de VLIZ-website en het informatieve magazine voor het grote publiek ‘De Grote Rede’. Hierin werden de vaste rubrieken uit de nieuwsbrief deels gerecupereerd.

Filter:Niet alle resultaten worden weergegeven gebruik de jaar filters indien u oudere publicaties zoekt.