Wetenschappelijk duikteam | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Wetenschappelijk duikteam

Het VLIZ beschikt over een zevenkoppig wetenschappelijk duikteam, aangevuld met een vijftal vrijwilligers. Allen zijn in het bezit van de vereiste duikcertificaten om wetenschappelijk duikwerk te verrichten op de Noordzee en in de binnenwateren. Het duikteam beschikt over moderne duikuitrustingen en veiligheidsmateriaal.

Duikinfrastructuur

Het duikteam van het VLIZ beschikt over moderne duikinfrastructuur.

Vijf volledige duikuitrustingen (droogpak, fles met wing, ontspanners, duikcomputers, enz.) met bijhorend veiligheidsmateriaal (medische zuurstofsets, EHBO-koffers, CPR-toestel voor reanimatie, werplijnen en een net voor reddingsoperaties in het water) zijn aanwezig. Met de NITROX-vulinstallatie kan zowel met lucht als met een NITROX-mengsel met een zuurstofpercentage tot 40% gevuld worden, zodat men op basis van de geplande duikdiepte het ideale ademmengsel kan samenstellen.

Hefballonnen voor het bergen van apparatuur en opnamemateriaal voor het maken van onderwaterbeelden zijn beschikbaar. De fotobeelden worden bekomen met een Olympus TG-3 of TG-4 met onderwaterbehuizing en flitsers. Filmmateriaal wordt gemaakt met de GoPro Hero 3 of 4 met Hugyfot GoPro+ OW-behuizing en dubbele Green Force Squid 1850 belichting.

Het GAPS-positioneringssysteem laat desgewenst de lokalisatie van de duikers te allen tijde toe.

Wetenschappelijk duikwerk

Het wetenschappelijk duikteam opereert meestal vanaf de RV Simon Stevin. Ook andere onderzoeksschepen of zelfs ingehuurde vaartuigen kunnen als basis dienen. Een 'rigid inflatable boat' RIB Zeekat ervoor dat een flexibele inzet van het team mogelijk is.

De werkzaamheden die het duikteam uitvoert varieren van staalnames (sediment, water, epifauna …), over het plaatsen van apparatuur (akoestische ontvangers, hydrofonen ...), tot het uitvoeren van observaties en het vergaren van onderwaterbeelden. Het lokaliseren en bergen van verloren (wetenschappelijke) apparatuur behoort eveneens tot het takenpakket.

Het wetenschappelijk duikteam is reeds ingezet voor verscheidene wetenschappelijke projecten, waaronder LifeWatch en SeArch. In het kader van LifeWatch werden een aantal sensornetwerken uitgezet in het Belgisch deel van de Noordzee. Twee hiervan zijn het Akoestisch Ontvangersnetwerk voor Vissen en het Hydrofoonnetwerk voor Walvisachtigen. Voor beide netwerken worden hydrofonen uitgezet op strategische locaties. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van navigatieboeien, maar waar deze niet voorhanden zijn worden onderwaterstructuren, zoals scheepswrakken gebruikt als basis. De ontvangers op de onderwaterstructuren worden dan geplaatst door duikers. Binnen het SeArch-project werd door de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen in samenwerking met het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoek opgestart naar de corrosie en het verval van stalen scheepswrakken. Wetenschappelijke duikers van Onroerend Erfgoed en het VLIZ namen in het kader hiervan plaatdiktemetingen op diverse wrakken in de Noordzee.

Het VLIZ zetelt ook in de 'Belgian Working Group on Scientific Diving' die zorgt voor de opleidingen van wetenschappelijke duikers volgens de richtlijnen van het 'European Marine Board Panel on Scientific Diving'.

Contact

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over ons duikteam.