Wetenschappelijke integriteit | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Wetenschappelijke integriteit

Een belangrijke strategische doelstelling voor het VLIZ is het initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van innovatief en multidisciplinair marien onderzoek. Binnen deze activiteiten staat het verantwoordelijk gedrag van onderzoekers steeds centraal. Het VLIZ zet daarom in op het stimuleren van goede onderzoekspraktijken om te garanderen dat het onderzoek betrouwbare kennis oplevert en op een verifieerbare manier gebeurt.

Wetenschappelijke integriteit wordt ruim gedragen door het VLIZ-beleid, door de onderzoekers en binnen diens (inter)nationale netwerken en projecten. De integratie van een verantwoordelijke wetenschappelijke onderzoekscultuur draagt bij tot de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en rechtvaardigt deze ook voor de buitenwereld. Het VLIZ volgt hierbij de principes van wetenschappelijk integer gedrag zoals uitgeschreven op Vlaams en Europees niveau in:

Het VLIZ heeft een responsible research manager die ook contactpersoon is voor kwesties inzake integriteit en wetenschappelijk wangedrag. Deze persoon is in nauw contact met een netwerk van professionals wetenschappelijke integriteit over heel Vlaanderen, die elkaar jaarlijks op de VCWI- Ontmoetingsdagen informeren over good practices binnen de verschillende onderzoeksinstellingen.

Daarnaast zal het VLIZ indien nodig een Commissie voor Wetenschappelijke integriteit (CWI) oprichten bestaande uit een voorzitter, drie leden en een secretaris. Deze ad-hoc commissie zal in het leven worden geroepen om zaken te behandelen van mogelijke inbreuken tegen wetenschappelijke integriteit, zoals plagiaat, vervalsing of verzinnen van data.

Als lid van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) kan er, door betrokkenen bij gevallen van mogelijke inbreuken op wetenschappelijke integriteit, ook beroep worden gedaan op een tweede advies van de VCWI. Door akkoord te geven met het reglement van de CWVI verbindt VLIZ zich ertoe de adviezen van het VCWI te erkennen.

Voor vragen en zaken gerelateerd aan wetenschappelijke integriteit kan men contact opnemen met de VLIZ responsible research manager via integrity@vliz.be.